Debat: Larmende tavshed og forskelsbehandling i byggesag?

Sagen om en boligblok på Tranevej 2 rettede alles opmærksomhed mod urimelighederne i flere projekterede byggerier langs Strandvejen. Mange planer er blevet modereret, og lignende byggerier er blevet standset. Blot ikke Tranevej.

Den 6. december udsendtes en høringsskrivelse til naboerne, hvor kommunen "starter ved punkt 0" - som om der ikke har været nogen alvorlig polemik - med at oplyse, at der ingen hindringer er for det skæmmende byggeri.

Planlovens §14 er en af de muligheder, som kommunen kunne benytte sig af for at stoppe byggeriet. Vi har aldrig fået en forklaring på, hvorfor det ikke kan ske. Modstridende oplysninger om bygherrens forventninger til byggetilladelse, er også i spil i denne sag.

Forløbet er yderligere kompliceret af, at der ikke har været åben aktindsigt for de involverede naboer.

Vi - de berørte beboere på Tranevej og tilstødende naboveje - befinder os imellem dyb undren og stor frustration.

Der er et ord, der falder os ind - som begynder med K...... og som rimer på frustration.

Vi ønsker - her i 11. time - svar på, hvad der ligger bag denne henholdenhed - et sted på Rådhuset.

Ole Rasmussen

Solstien 3

Greve