Mindstegrundstørrelse på 1000m2 skal respekteres!

Af Anne Ehrenreich og Fritz Reuther (v), Medlemmer af kommuinalbestyrelsen:

Selvom advokatundersøgelsen om Hørsholm Kommunes praksis for arealoverførsel har vist, at mindstegrundstørrelsen i lokalplanerne ikke er sikret, kunne der ikke på mødet i Miljø- og planlægningsudvalget den 12. december opnås enighed om at indføre en mere restriktiv praksis, som kan forhindre en snigende fortætning gennem arealoverførsel.

Vi undrer os over dette, ikke mindst i lyset af, at der på udvalgets seneste møde var enighed om at forhindre nye udstykninger i Folehavekvarteret, som var under 1000 m². Venstres forslag havde til hensigt at forhindre det samme, når det gælder arealoverførsler.

Fra Venstres side ønsker vi, at både borgere og bygherre skal have tillid til, at mindstegrundstørrelsen gælder og bliver overholdt. Kort sagt: Når kommunen i en lokalplan skriver, at mindstegrundstørrelsen er på 1000m², så er det 1000m² der skal respekteres, uanset om grunden dannes ved arealoverførsel eller udstykning.

Venstre ønsker at bevare det grønne præg i vores villakvarterer og undgå en opsplitning af grunde, som medfører en utilsigtet og snigende fortætning. Det er naturligvis tilladt at sammenlægge grunde og danne en ny grund på 1000m² eller større. Så vi afskriver os ikke muligheden for det.

I 2016 vedtog kommunalbestyrelsen lokalplan 156, hvoraf det fremgår: "Grunde inden for bl.a. delområde C må ikke ved udstykning og arealoverførsel blive mindre end 1000 m²." Alligevel er det netop sket i dette område, at man gennem arealoverførsel har skabt mindre grunde. Derfor er det nødvendigt at stramme praksis nu - og ikke lade stå til.

Venstre kan derfor ikke støtte flertallets ønske om at fortsætte med den nuværende praksis, som skaber utryghed for borgerne om udviklingen i deres lokalområde. Vi ønsker klarhed i administrationen på området.