Minister vil undersøge forbud mod Roundup for private

Regeringen undersøger, hvordan et forbud mod sprøjtegifte i det offentlige og private kan se ud.

Folketinget skal tage stilling til, hvorvidt ukrudtsmidlet Roundup og andre plante- og insektmidler skal være forbudt at bruge for private.

Det er en ambition, som miljøminister Lea Wermelin (S) også deler.

- Men præcis hvordan, vi strikker sådan et forbud sammen, der er vi nødt til også at se på, hvad andre lande gør, siger hun.

- Vi har nogle forskellige EU-regler, som sætter rammer for, hvad vi kan gøre. Derfor kigger jeg blandt andet på Tyskland og Holland i forhold til at se, hvordan vi kan gøre det i Danmark, tilføjer ministeren.

Onsdag morgen lykkedes det et borgerforslag om et forbud mod de omtalte ukrudtsmidler at opnå de nødvendige 50.000 underskrifter.

Det tvinger folketingets politikere til at tage sagen op, og det er miljøministeren positiv over for.

- Jeg deler sådan set den ambition, der er i borgerforslaget, siger hun.

Det kan ifølge ministeren ikke nødvendigvis lade sig gøre at lave et konkret forbud mod Roundup på grund af fælles EU-regler.

Andre lande har indført forbud mod sprøjtemidler i det hele taget, og det er noget, som Danmark undersøger, fortæller miljøministeren.

Roundup, der indeholder det aktive stof glyfosat, er verdens mest brugte sprøjtemiddel. Glyfosat frygtes at være kræftfremkaldende.

Landbruget og andre erhverv er de klart største brugere af midlerne til eksempelvis at fjerne ukrudt.

EU har godkendt, at ukrudtsmidler som Roundup må bruges af både private og erhvervsdrivende frem til mindst 2022, hvor tilladelsen kan forlænges.

Spurgt til, hvorvidt ministeren også gerne ser, at det på sigt skal forbydes for landbruget, lyder svaret:

- Vi kan ikke indenfor de EU-rammer, vi har i dag, forbyde brugen af glyfosat til landbruget. Derfor må man tage tingene i den rigtige rækkefølge.

- Der er en ny godkendelsesproces i EU frem mod 2023. Der skal vi have al tilgængelig viden frem, og det skal være det grundlag, vi står på.

Hos Danmarks Naturfredningsforening kalder præsident Maria Reumert Gjerding ministerens udmelding for en "virkelig god" nyhed.

- For ganske kort tid siden lavede vi en måling på en haveaffaldsplads, hvor vi fandt rester af Roundup, der overskred grænseværdien. Man lukkede haveaffaldspladsen, fordi der lå en vandboring ret tæt på.

- Det her viser, at brug af Roundup i private haver også er et meget stort problem, siger Maria Reumert Gjerding.

Hun kalder det et første skridt i retningen mod, at der ifølge hende forhåbentlig bliver indført et totalforbud mod glyfosat.