Million-støtte fra EU: Børns fremtids-drømme bliver til teater

Teaterfolk fra syv europæiske lande er samlet på Odsherred Teater i Nykøbing Sjælland for at færdiggøre det EU-millionstøttede projekt »I Will Be Everything ...« - om børns fremtidsdrømme.

- Det er stort, at der kommer spillere fra så mange lande på én gang her hos os, sagde Odsherred Teaters leder, Simon Vagn Jensen, da han mandag bød velkommen til skuespillere, dansere, dukkeførere, instruktør og scenograf fra seks andre europæiske teatre.

Sammen står de bag den store produktion »I Will Be Everything ...«, der får premiere i teatersalen på Den Danske Scenekunstskole i Annebergparken i Nykøbing Sjælland den 26. september, fordi Odsherred Teaters nye teatersal ikke er færdig-bygget.

»I Will Be Everything ...« er støttet af EU's kulturprogram med seks mio. kr.

Syv teatre, deriblandt Odsherred Teater, fra syv europæiske lande udvikler en forestilling, en udstilling og et undervisningsforløb med afsæt i børns fremtidsdrømme. Deres fantasifulde indre liv er opsamlet i små historier og tegninger under workshopper i Danmark, Norge, England, Østrig, Spanien, Polen og Tyskland.

I Odsherred har 1000 børn fra 1.-4. klasse været igennem Helle Christence Ankerstjernes workshop-forløb.

- I Nürnberg gik spillerne og instruktør Alex Byrne i sommer på opdagelse i det store materiale, og idéerne blev vendt og drejet. Nu skal de så raffineres, forfines og forkortes, noget droppes helt, siger Helle Christence Ankerstjerne.

Odsherred Teater er repræsenteret af skuespiller Helga Rosenfeldt-Olsen, og Marie Rosendahl Chemnitz er scenograf.