Debat: Det er ikke uden problemer, når mennesker med forskellig kultur skal leve side om side, men...

DEBAT Det er bekymrende, når en undersøgelse fra Mandag Morgen viser, at 17% af danskerne ønsker at sende muslimske indvandrere ud af landet. I det hele taget kan man undre sig over spørgsmålets udemokratiske dilemma, når vi nu i over 170 år har gjort demokrati til en større og større selvfølge.

Når undersøgelsen alligevel ser dagens lys, kan det sikkert forklares med den allestedsnærværende debat om indvandring i Danmark.

Og det er sandt nok ikke uden problemer, når mennesker med forskellige kulturer skal leve side om side. For mænd med ikke-vestlig baggrund ser vi fx en overrepræsentation i kriminalitetsstatistikken og en dårlig beskæftigelsesgrad for kvinder med samme baggrund.

Det skal vi selvfølgelig tage hånd om, så alle borgere bliver en fuldgyldig del af samfundet. Vi skal stille krav og forventninger til alle medborgere.

Når det er sagt, er vi simpelthen nødt til at se på, hvordan vi taler om hinanden. Langt de fleste med indvandrerbaggrund lever i fred og fordragelighed side om side med den gængse Lyngby-Taarbæk-borger.

De skal ikke føle sig mistænkeliggjort og uvelkomne.

Hver dag løfter de vigtige opgaver rundt i lokalsamfundet, som vi aldrig ville kunne erstatte. Som modtræk til den generelle fejlfindingsretorik vil jeg derfor slå et slag for at huske de positive historier, når vi taler om hinanden.

Det gælder måske især, når vi taler om medborgere, der umiddelbart virker fremmede, men som ved nærmere undersøgelse ligner os ganske meget. Jeg er sikker på, at vi som mennesker fungerer bedst, når vi føler os velkommen og værdsat, så det kommer alle til gode, når vi vælger at se optimistisk på hinanden.