Lokal jubel: Seks daginstitutioner må fravige nye regler

I 11. time har Høje-Taastrup Kommune fået dispensation til seks daginstitutioner, som de næste 10 år ikke skal leve op til kravet om, at maksimalt 30 procent af børnene må komme udsatte boligområder.

Reglerne træder ellers i kraft om 14 dage, men kommer altså ikke til at gælde de seks institutioner Bakketoppen, Lunden, Hallandsparken, Solsikken/Taastrupdal, Taastrupvang, samt Børne- og Kulturhuset, som efter planen skal opføres i Taastrupgaard.

Kan fortsætte i fem år

Dispensationen giver mulighed for, at de seks dagtilbud fortsat kan rumme samme andel af børn fra udsatte boligområder de næste fem år. Dermed vil Høje-Taastrup Kommune i stor grad kunne fortsætte anvisningen, som den gennemføres i dag.

Men fra 2026 til 2030 igangsættes en gradvis implementering af bedre fordeling i de seks dagtilbud. Andelen af børn fra udsatte boligområder i institutionerne skal således falde med 10 procent om året - det vil sige, at andelen skal falde fra maksimalt 70 procent til 30 procent i 2030.

Den gradvise implementering skal følger byudviklingen, 'så der er børn nok til at gennemføre en bedre fordeling, uden at de kommunale dagtilbud og kommunen fravælges', lyder det.

Et lettet byråd

Dispensationen har været utrolig vigtig for kommunen, idet det ellers kunne sætte en kæp i hjulet på den udviklingsplan, der er besluttet for Taastrupgaard, allerede før den tidligere regering lancerede sin »ghetto-pakke«.

Planen indebærer nemlig opførelsen af et børne- og kulturhus, som skal bygges i Tastrupgaard og rumme en moderne daginstitution. Havde kommunen ikke fået dispensation, ville den del af planen sandsynligvis ikke kunne gennemføres.

Så der var lettelse hele vejen rundt i byrådet, da nyheden om dispensationen blev modtaget.

- Det er rigtig gode nyheder. Vi har fået det, som vi gerne ville have det, sagde Kurt Scheelsbeck (K), formand for institutions- og skoleudvalget.

Afslag i Hedehusene

Høje-Taastrup Kommune havde også søgt om dispensation til tre dispensationer i Hedehusene, nemlig Børnehuset Universet, Solhøj og Børnehuset ABC. Det har ministeriet dog afslået, da der ikke længere er et behov for at implementere bedre fordeling af børnene fra Charlotteager, da området ikke er på den seneste ghettoliste.