Danmark lander aftale om kameraovervågning af fiskefartøjer

Danmark er efter forhandlinger i Bruxelles klar til at indføre kameraovervågning af både ved fiskeri.

Efter forhandlinger natten til onsdag i Bruxelles har fiskeriminister Mogens Jensen (S) landet en aftale, hvor Danmark som det første land i Europa indfører elektronisk monitorering af fiskeriet i stor skala.

Det oplyser han i en pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Fiskeriministeren har siden mandag været involveret i forhandlinger om fiskekvoterne i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.

- Aftalen som sådan er fornuftig, siger Mogens Jensen.

- Det har været afgørende for os i den danske regering at sikre, at forvaltningen af fisk skulle blive mere bæredygtig og samtidig sikre kvoter på et niveau, hvor der stadig kan finde fiskeri sted.

- Nu har vi sikret, som det måske vigtigste punkt for Danmark, at der stadig er en beskeden bifangstkvote af torsk i Kattegat, så fiskerne fortsat kan fange jomfruhummer, som er det helt store fiskeri i Kattegat, siger han.

Den elektroniske overvågning bliver indført i bundtrawlfiskeriet i Kattegat, og den kommer ifølge fiskeriministeren forventet til at omfatte mellem 120 og 150 bundtrawlere.

Internationale eksperter har anbefalet, at man næste år slet ikke må fange torsk i Kattegat.

Det ville imidlertid betyde, at man ville blive nødt til at lukke ned for fiskeriet af jomfruhummer i Kattegat, hvor torsk er en uundgåelig bifangst.

Danmark har derfor besluttet at følge en anbefaling fra EU-Kommissionen, der fastlægger en bifangstkvote på 130 tons torsk i Kattegat.

Heraf vil de 80 tons komme fra dansk fiskeri.

- Samtidig med, at vi har sikret den kvote, går vi nu forrest i Europa og indfører elektronisk monitorering af fiskefartøjer, så vi langt bedre kan kontrollere, hvilke arter, der bliver fanget, og hvilken størrelse, de har, siger Mogens Jensen.

- Det sikrer en langt bedre forvaltning af fiskeriet, og på sigt giver det os også bedre muligheder for at bestemme og fastslå, hvilken udvikling der er i bestandene.

- Så det er den helt rigtige vej, hvis vi ønsker et mere bæredygtigt og grønt fiskeri, siger fiskeriministeren.

Hos Danmarks Naturfredningsforening er der ikke tilfredshed med den samlede aftale for fiskeri i de danske farvande.

- Fiskebestandene i de danske farvande er i årtier blevet overfisket. Derfor havde vi naturligvis håbet, at det ville lykkes at nå målet om et bæredygtig fiskeri i 2020. Det når vi ikke. Og igen har EU-landene ikke fulgt forskernes rådgivning.

- Og det er selvfølgelig skuffende, at regeringerne samlet set ikke har taget tilstrækkelig hensyn til de pressede fiskebestande, siger præsident Maria Reumert Gjerding i en pressemeddelelse.

Hun ser dog et lyspunkt i, at Danmark indfører den elektroniske monitorering.

Hos Danmarks Fiskeriforening mener formand Svend-Erik Andersen, at der kommer til at hænge "sorte skyer" over fiskerierhvervet næste år på grund af reducerede torskekvoter i Nordsøen, Kattegat og Skagerrak.

- Dialogen mangler. Det er påfaldende, at man ikke inddrager erhvervet mere i arbejdet med kvotefastsættelsen.

- På den måde kunne vi få en mere bæredygtig fiskeriforvaltning og eksempelvis undgå de store udsving i kvoterne, som vi har oplevet de senere år, siger han.