Politikere er positive overfor ny privatskole

Efter mere end en times diskussion af, hvorvidt man skulle vælge at give en »hensigtserklæring«, en »tilkendegivelse« eller et »tilsagn« om, at man fra politisk side gerne vil støtte op om en ny privatskole i det tidligere Jagt- og Skovbrugs-museum, lykkedes det mandag aften politikerne i kommunalbestyrelsen i Hørsholm at blive enige.

Resultatet blev en vedtagelse af, at kommunalbestyrelsen er »positiv overfor et skoleprojekt«, hvorefter der listes en række forbehold.

Baggrunden for diskussionen er, at politikerne tidligere har modtaget en henvendelse fra en forældregruppe, der ønsker at etablere en privatskole i det tidligere Jagt og Skovbrugs-museum. Forældregruppen bad i starten af november om en hensigtserklæring fra Hørsholm Kommune, hvori kommunen tilkendegiver politisk opbakning til en fremtidig anvendelse af det tidligere Jagt- og Skovbrugs-museum til privatskole.

Det fik forældregruppen til dels, omend det aldrig blev formuleret som en hensigtserklæring.

Positive med forbehold

I kommunalbestyrelsen var der enighed om, at man gerne ville støtte projektet, dog var der uenighed om, hvori støtten skulle bestå.

Næsten alle kommunalbestyrelsens medlemmer rejste sig, og deltog i debatten.

Blandt andet udtrykte Borgmester Morten Slotved (K), at han er positiv overfor det nye projekt, men krævede samtidig, at forældregruppen, der vil åbne den nye privatskole, selv laver en aftale med det statslige ejendomsselskab Freja Ejendomme, der ejer det tidligere Jagt- og Skovbrugs-museum.

- Når der er en aftale, er jeg med, lød det blandt andet fra borgmesteren, der samtidig understregede, at han stadig har flere forbehold som oplistet af forvaltningen.

Anne Ehrenreich (V) understregede i den forbindelse, at kommunen har en såkaldt vejledningspligt, hvorfor man ikke skulle tøve med at støtte forældregruppen, der vil starte den nye privatskole.

Også Jakob Nybo (LA) var meget positiv overfor en ny skole.

- Det er fantastisk, at borgerne vil skabe noget nyt, sagde han blandt andet.

Thorkild Gruelund (UP) og Kristian Nørgaard Jensen (V) meldte sig ligeledes i koret af positive røster, og de roste begge initiativet.

Svend Erik Christiansen (S) henførte opmærksomheden på, at der netop er blevet sparet på administrationen i Hørsholm Kommune, ligesom der venter en stor opgave med at udarbejde nye lokalplaner, hvorfor man nok skal være påpasselig med at yde administrativ støtte til projektet.

Imod administrationen

Diskussionen bevægede sig længe frem og tilbage til mandagens møde, og beslutningsprocessen blev yderligere besværet af, at administrationen i Hørsholm Kommune faktisk har anbefalet kommunalbestyrelsen ikke at give en hensigtserklæring til forældregruppen.

Af den oprindelige henvendelse til kommunalbestyrelsen fra forældregruppen bag det ønskede skoleprojekt fremgår det blandt andet, at Freja Ejendomme har stillet krav overfor forældregruppen om, at en hensigtserklæring fra kommunalbestyrelsen skal foreligge, for at skoleprojekt kan igangsættes.

Freja Ejendomme ser det som en forudsætning for en etablering af en skole på ejendommen, at der kan etableres et uafhængigt projekt på ejendommen syd for Sdr. Jagtvej, altså i Museumshaven, og at der skal foreligge en lokalplan, der muliggør en igangsættelse i marts 2020 af indretning af bygningerne til skoleformål, for at projektet kan realiseres.

Det mener Administrationen i Hørsholm Kommune dog ikke kan lade sig gøre.

For det første har Freja Ejendomme på et nyligt møde med forældregruppen, hvor Hørsholm Kommune også var repræsenteret, udtrykt betydelig bekymring for, om der kan indgås en aftale, som også er acceptabel for Freja. Bekymringen knytter sig både til økonomien og realismen i projektet.

For det andet skal der udarbejdes en start-redegørelse, hvori der tages stilling til de trafikale forhold, der skal udarbejdes en lokalplan, og fredningsmyndighederne skal godkende ombygninger, inden de igangsættes.

Hørsholm Kommunes administration har tilkendegivet at kunne gennemføre en hurtig lokalplanproces, hvis der er politisk opbakning til at prioritere sagen, men administrationen understreger, at man ikke kan afgøre vilkårene for en aftale mellem Freja og forældregruppen, ligesom man ikke kan præge sagsbehandlingen, der omhandler ombygning i de fredede bygninger.

Derfor kunne administrationen ikke anbefale Kommunalbestyrelsen at give en hensigtserklæring, uanset om den måtte være positiv eller negativ.

Den anbefaling valgte kommunalbestyrelsen dog at sidde delvist overhørig, og støtten til projektet blev formuleret, dog i en anden form, end der først var lagt op til i Økonomiudvalget, hvor sagen tidligere har været drøftet.

Følgende blev vedtaget mandag aften:

Kommunalbestyrelsen er positiv over for et skoleprojekt. Der skal tages højde for følgende:

 • Kommunalbestyrelsen ser ingen sammenhæng mellem lokalplanerne for den nordlige og sydlige del af Sdr. Jagtvej.
 • Kommunalbestyrelsen ser ingen sammenhæng mellem lokalplanerne for den nordlige og sydlige del af Sdr. Jagtvej.
 • Skoleprojektet skal gå i dialog med naboerne for at kunne kvalificere projektet.
 • Kommunalbestyrelsen ser ingen sammenhæng mellem lokalplanerne for den nordlige og sydlige del af Sdr. Jagtvej.
 • Skoleprojektet skal gå i dialog med naboerne for at kunne kvalificere projektet.
 • Kommunalbestyrelsen ønsker en dialog med naboerne, før der evt. iværksættes en lokalplanproces.
 • Kommunalbestyrelsen ser ingen sammenhæng mellem lokalplanerne for den nordlige og sydlige del af Sdr. Jagtvej.
 • Skoleprojektet skal gå i dialog med naboerne for at kunne kvalificere projektet.
 • Kommunalbestyrelsen ønsker en dialog med naboerne, før der evt. iværksættes en lokalplanproces.
 • Kommunalbestyrelsen ønsker, at der gennemføres en trafikanalyse, før der evt. iværksættes en lokalplanproces.
 • Kommunalbestyrelsen ser ingen sammenhæng mellem lokalplanerne for den nordlige og sydlige del af Sdr. Jagtvej.
 • Skoleprojektet skal gå i dialog med naboerne for at kunne kvalificere projektet.
 • Kommunalbestyrelsen ønsker en dialog med naboerne, før der evt. iværksættes en lokalplanproces.
 • Kommunalbestyrelsen ønsker, at der gennemføres en trafikanalyse, før der evt. iværksættes en lokalplanproces.
 • Kommunalbestyrelsen ønsker i øvrigt at gennemføre et sædvanligt forarbejde til en lokalplanproces i overensstemmelse med kommunens normale praksis.
 • Kommunalbestyrelsen ser ingen sammenhæng mellem lokalplanerne for den nordlige og sydlige del af Sdr. Jagtvej.
 • Skoleprojektet skal gå i dialog med naboerne for at kunne kvalificere projektet.
 • Kommunalbestyrelsen ønsker en dialog med naboerne, før der evt. iværksættes en lokalplanproces.
 • Kommunalbestyrelsen ønsker, at der gennemføres en trafikanalyse, før der evt. iværksættes en lokalplanproces.
 • Kommunalbestyrelsen ønsker i øvrigt at gennemføre et sædvanligt forarbejde til en lokalplanproces i overensstemmelse med kommunens normale praksis.
 • Skoleprojektet skal gå i dialog med fredningsmyndighederne for at belyse, om bygningsmassen kan bruges til skoleformål.
 • Kommunalbestyrelsen ser ingen sammenhæng mellem lokalplanerne for den nordlige og sydlige del af Sdr. Jagtvej.
 • Skoleprojektet skal gå i dialog med naboerne for at kunne kvalificere projektet.
 • Kommunalbestyrelsen ønsker en dialog med naboerne, før der evt. iværksættes en lokalplanproces.
 • Kommunalbestyrelsen ønsker, at der gennemføres en trafikanalyse, før der evt. iværksættes en lokalplanproces.
 • Kommunalbestyrelsen ønsker i øvrigt at gennemføre et sædvanligt forarbejde til en lokalplanproces i overensstemmelse med kommunens normale praksis.
 • Skoleprojektet skal gå i dialog med fredningsmyndighederne for at belyse, om bygningsmassen kan bruges til skoleformål.
 • Skoleprojektet skal fremlægge en gennemarbejdet projektbeskrivelse for kommunalbestyrelsen.
 • Kommunalbestyrelsen ser ingen sammenhæng mellem lokalplanerne for den nordlige og sydlige del af Sdr. Jagtvej.
 • Skoleprojektet skal gå i dialog med naboerne for at kunne kvalificere projektet.
 • Kommunalbestyrelsen ønsker en dialog med naboerne, før der evt. iværksættes en lokalplanproces.
 • Kommunalbestyrelsen ønsker, at der gennemføres en trafikanalyse, før der evt. iværksættes en lokalplanproces.
 • Kommunalbestyrelsen ønsker i øvrigt at gennemføre et sædvanligt forarbejde til en lokalplanproces i overensstemmelse med kommunens normale praksis.
 • Skoleprojektet skal gå i dialog med fredningsmyndighederne for at belyse, om bygningsmassen kan bruges til skoleformål.
 • Skoleprojektet skal fremlægge en gennemarbejdet projektbeskrivelse for kommunalbestyrelsen.
 • Kommunalbestyrelsen anser det derfor ikke som realistisk, at skoleprojektet kan starte i 2020 på den ønskede lokation.