Politikere vil på forkant med økonomien

Oppositionen vil undgå at man igen står i en situation, som man gjorde, da man ved sidste budgetlægning måtte tilføre millioner af kroner til specialområdet.

Her måtte Kommunalbestyrelsen tilføre næsten 20 millioner kroner til voksenspecialområdet og børn- og familieområdet for at genoprette den trængte økonomi på de to områder. Den situation vil oppositionspartierne i Kommunalbestyrelsen helst ikke igen skulle stå i, hvorfor de nu på Økonomiudvalgets kommende møde har anmodet om en orientering omkring eventuelle trængte områder.

- På vegne af S, SF, Ø og Gert Larsen ... ønskes en orientering om der er »økonomiske huller« blandt partnerskabsholderne, der kan påvirke negativt i forhold til at skabe et retvisende budget, lyder det i anmodningen, der er sendt af Niels Erik Danielsen (EL) på vegne af partierne.

- Det handler om, at vi gerne vil være på forkant med situationen og undgå flere overraskelser. Det er uholdbart at vi som politikere først får kendskab til problemerne, når vi læser om dem i avisen, mener Niels Erik Danielsen.

Politikeren har samtidig anmodet om, at Økonomiudvalget får en orientering omkring Fagcenter Børn, Læring og Uddannelses økonomi.

- Børn- og Familieudvalget fik en sådan orientering på deres seneste møde, men orientering findes ikke skriftligt. Jeg mener, at det vil være relevant, at Økonomiudvalget ligeledes fik en sådan orientering, og når man allerede har givet den til Børn- og Familieudvalget, skulle det ikke være en uoverkommelig forespørgsel, mener Niels Erik Danielsen.

Tilførslen af midler til voksenspecialområdet og børn- og familieområdet kom efter et stort merforbrug på området, der blandt andet førte til nedlæggelsen af 19 stillinger indenfor Center for Misbrug og Socialpsykiatri.