Gentofte har igen i år Danmarks bedste offentlige arbejdsplads

ARBEJDSMILJØ Det er Great Place to Work, der uddeler prisen for årets bedste offentlige arbejdsplads. Og administrerende direktør Liselotte Jensen er ikke i tvivl om, hvorfor Gentoftes jobs- aktivitets og kompetencecenter for borgere med særlige behov får prisen:

"Det er lykkes JAC at lægge en høj grad af beslutningskompetence ud til medarbejderne, som også involveres i styring af økonomien. Det er tæt på essensen i vores definition på den gode arbejdsplads," forklarer hun og glæder sig over, hvordan hendes organisations samarbejde med JAC i en årrække har båret frugt:

"JAC er præget af nogle ildsjæle, som har en vision om, at alle kan udvikle sig og lære noget. Og de er som offentlig arbejdsplads super ambitiøse," siger Liselotte Jensen.

Det er 19. gang at Great Place to Work uddeler priser til Danmarks Bedste Arbejdspladser med fokus på det psykiske arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel. 141 virksomheder har deltaget og herunder er 30.000 medarbejdere involveret.

Og blandt ildsjælene hos vinderne fra Gentofte er centerleder Ann-Christina Matzen Andreasen særligt stolt af at centeret er "90% ledelsesløst" med alt hvad der følger med ved uddelegering af beslutningskraft til medarbejderne:

"Før var det sådan, at skulle medarbejderne bruge mere end 2.000 kroner, så skulle de forbi os. Nu kan de investere det de vil hvis det følger vores strategi," forklarer hun:

"Resultatet er, at pengene strækker længere. Vi er simpelthen blevet bedre til at anvende vores penge smartere."

På spørgsmålet om, hvorvidt JACs resultater også har at gøre med, at Gentofte som kommune er priviligeret, og at de er 118 medarbejdere til at servicere 400 borgere svarer Ann-Christina Matzen Andreasen klart nej:

"Vi er det man kalder takstfinansieret, så vi får udbetalt en fast takst per borger fuldstændig på lige fod med andre kompetencecentre i Danmark."

Det gode arbejdsmiljø som Great Place to Work præmierer hos JAC er målt på 2/3 tilfredshedsundersøgelse blandt medarbejderne og 1/3 kulturprofil, som virksomhedens egne HR-folk beskriver.

Og den tillidsfulde kultur er særligt værd at bemærke, når man skal søge inspiration til god ledelse, siger direktør Liselotte Jensen:

"Virksomhedsmodellen for "den gode arbejdsplads" er udviklet i USA i midten af 80'erne, og virksomheder, der lever op til modellen, har typisk mindre sygefravær og mindre udskiftning af medarbejdere," forklarer hun. Og det er ikke kun trivsel, der har gavn af modellen:

"I USA har man målt har man målt, at virksomheder af denne type har tre gange så højt afkast på aktiemarkedet som andre," fortæller hun.

Og hos JAC giver tillids-kulturen da også masser af gode resultater fortæller Ann-Christina Matzen Andreasen efter modtagelsen af prisen i sidste uge:

"Vi er de første i Danmark, der har lavet et kursus- og læringsforløb, der giver borgere med særlige behov nye kompetencer. Nogle af vores borgere bruger det i dag i job i IKEA," fortæller hun og tilføjer flere andre successer:

"Vores magtanvendelser, over for borgerne i dagligdagen, er faldet med 64% i årene 2014-18, og halvdelen af alle vores borgere, der går på vores Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU er i arbejde efter et år."

I de her tider hvor man taler så meget om Britta Nielsens bedrageri i Socialstyrelsen, er I så ikke nervøse for, at I kan vise for meget tillid, når I lader medarbejderne selv styre økonomien?

"Jeg oplever, at alle spiller med, når rammerne er tydelige, og vi ved, hvad vi er sat i verden for," siger Ann-Christina Matzen Andreasen:

"Jo mere tillid vi giver, jo mere ansvar tager vores medarbejdere. Medarbejderne har vist ledelsen så meget tillid, at vi i dag er 90% ledelsesløse, det vil sige, det er medarbejderne, der laver strategien, det er medarbejderne, der forvalter økonomien, og det er medarbejderne, der ansætter deres nye kollega."

Og hos Great Place to Work er man ikke i tvivl om, at Gentoftes kompetencecenter, der nu har fået arbejdsmiljøprisen for andet år i træk, virkelig er på rette spor:

"At give ledelsesretten til medarbejderne er så vigtigt i tider, hvor tingene går så hurtigt som i dag. Hvis organisationerne skal være agile, så skal medarbejder have kompetencer og beslutningskraft til at rykke øjeblikkeligt og ikke sidde og vente på, at direktøren lander fra Kina," siger direktør Liselotte Jensen fra Great Place to Work.