Det sker i Frivilligcenter Hillerød: Foredrag om vand, psykiatri og opvækst i grænselandet

Frivilligcentret byder i denne uge på en række foredrag. I Hemingway Club Hillerød fortæller professor Arne Villumsen blandt andet om, hvordan grundvandet dannes og præges af jordlagene i Hillerød og omegn, og hvordan vandværkerne forvandler det til drikkevand. Hos Bedre Psykiatri vil professor og overlæge Merete Nordentoft fortælle om medicin og/eller terapi i behandling af psykoser, og i Grænseforeningen fortæller forfatteren Tove Krebs Lange om sin opvækst i grænselandet og udgivelse af bl.a. børnebøger om grænselandet.

Frivilligcenter Hillerød gennemfører anden halvdel af sit to-dages kursus, hvor deltagerne præsenteres for fem alternativer til traditionel fundraising. Man får ideer til at finde og vurdere, hvilke kilder der er mest relevante, og inspiration til at lægge en strategi for arbejdet med fundraising. Kurset har også fokus på den nødvendige forberedelse, og hvordan man med fordel kan kontakte en mulig bidragsyder.

Mandag 18. november

09.00-10.00 DOF Hillerød Fritidsskole - Qigong

10.15-15.45 FOF-kursus i billedkunst

12.00-14.00: Styrk din krop - Alsidig og hensyntagende træning for knap så mobile ældre 65+. Aktiviteterne foregår både stående, gående og på stole.

14.30-17.00 Sprog- og netværkscafé. Frivillige tilbyder hjælp til lektier, det danske sprog og papirer fra det offentlige. Åben café, der blandt andet henvender sig til flygtninge og indvandrere, der går på sprogskole eller anden uddannelse. Der tales dansk på alle niveauer.

17.00-19.00: NA (Narcotics Anonymous) - Selvhjælpsgruppe for misbrugere, der er eller vil være stof- og alkoholfri.

18.00-22.00 Hillerød Bys Lokalråd - borgermøde

19.00-21.30: ACA (Adult Children of Alcoholics) - netværksmøde for voksne børn af alkoholiseret eller anden dysfunktionel familie.

Tirsdag 19. november

09.45-11.00: Motion med Hillerød Motionsvenner - motion og fællesskab, hvor alle kan være med.

10.00-15.00: Kreativt værksted - mal, strik eller hækl i. Medbring selv dine materialer. Deltagerne sparrer og støtter hinanden.

14.00-16.15 Dansk Blindesamfund - Hillerødklubben holder medlemsmøde i Kedelhuset med kaffebord, og formanden for Dansk Blindesamfund Nordsjælland, Jørgen Eckmann, fortæller om, hvad der sker i kredsen og på landsplan i foreningen.

15.00-16.30 KOL-motionshold i regi af lungeforeningen. Rolig motion med efterfølgende samvær. Der er oprettet venteliste.

16.30-18.00: Økonomisk råd og vejledning - Et tilbud til alle borgere, der har behov for økonomisk råd og vejledning baseret på hjælp til selvhjælp. Alle er velkomne, men bestil venligst tid.

17.30-18.30: Advokathjælpen i Hillerød - Hillerøds advokater giver gratis og anonym retshjælp til alle.

18.30-23.00: Hillerød Skakklub - Kl. 18.00 - 19.30: Træning for børn og unge i alderen 6-16 år. Kl. 19.30-20.00: Træning for seniorer. Herefter spilles der partier.

19.00-21.00 Bedre psykiatri - Emne: Medicin og/eller terapi i behandling af psykoser. Foredrag ved Merete Nordentoft, professor og overlæge.

Onsdag 20. november

09.00-14.00: Klatmalerne - Netværksgruppe, som maler i atelieret.

09.30-12.00 Hemingway Club Hillerød - vand i Hillerød og omegn

Professor Arne Villumsen fortæller blandt andet om, hvordan grundvandet dannes og præges af de jordlag, vi har i Hillerød og omegn, og hvordan vandværkerne forvandler det til drikkevand. Hemingway Club Hillerød er et socialt netværk for voksne mænd i alderen 60+. Netværket bygger på frivillighed og fællesskab. Foredrag og socialt samvær. På grund af et overvældende antal tilmeldte til klubben er der desværre lukket for yderligere tilgang, men venteliste er oprettet.

10.00-12.30 It-café. Ældre Sagen og Frivilligcenter Hillerød samarbejder om en it-café, hvor It-frivillige vil onsdage i ulige uger hjælpe med små og store problemer på it-området. Det gælder pc'er, tablets og mobiltelefoner samt tilsvarende Apple-versioner.

11.00-13.00 Ældre Sagen - Hillerød. Bliv orienteret om muligheder ved at være med i Ældre Sagen. Du kan møde repræsentanter for bestyrelsen "ansigt til ansigt" i frivilligcentret. Få information om Ældre Sagens arbejde, hør hvordan du kan deltage og engagere dig. Kom gerne og diskuter nye ideer eller køb dine billetter til arrangementer m.v.

19.00-21.00 Netværket Broen. Åben trivselsgruppe, der tilbyder fællesskab for voksne over 18 år, der er i et recovery-forløb eller har afsluttet et behandlings- eller sygdomsforløb. Mulighed for at dele erfaringer, glæder og sorger med ligesindede.

19.00-21.30 Autismeforeningen. Netværksmøde for forældre til piger med autisme. Er du interesseret i at deltage, så skriv en mail til Autismeforeningen: til.formand@gmail.com.

19.30-20.45: Pårørende til alkoholikere (Al-Anon). Anonym selvhjælpsgruppe mødes om det at være pårørende til alkoholikere. Alle interesserede er velkomne.

19.30-20.45: Alateen - Selvhjælpsgruppe for teenage-pårørende til alkoholikere.

Torsdag 21. november

09.30-11.00: Styrk din krop - Alsidig og hensyntagende træning for knap så mobile ældre 65+. Aktiviteterne foregår både stående, gående og på stole.

09.50-12.00: Cykelgruppen Fri-hjul I - Cykelgruppen er for dig, der har en cykel og vil kunne cykle 20 km på et par timer. Venteliste er oprettet.

10.30-14.10: FOF-kursus i spansk

11.00-13.30: Åndehullet - Motion fortrinsvis på stole, øvelser med elastikker, stående, gående øvelser for folk med en lungelidelse.

13.00-15.00 Kom med!-gågruppe. Turen er for dig, der ønsker en hyggelig gåtur sammen med andre - uanset om du bruger stok, rollator eller bare ikke er så vant til at gå ture. Vi mødes i frivilligcentret og går herfra i al slags vejr. Efter turen drikker vi en kop kaffe/te sammen.

16.00-18.00 Herreværelset

En gruppe for mænd, som alle har det til fælles, at de har haft en hjertelidelse og/eller er hjertepatient. Gruppen er baseret på hjælp til selvhjælp, hvilket betyder, at deltagerne får mulighed for at håndtere egen situation, tanker og oplevelser gennem fortælling og refleksion. Hjerteforeningen Hillerød og Frivilligcenter Hillerød tilbyder gruppen i et samarbejde.

16.00-18.00 Trivselsgruppe for søskende til børn med særlige udfordringer

En trivselsgruppe for børn er et fællesskab for børn med de samme udfordringer. Her sættes der ord på deres situation, de hjælper hinanden med at afklare dilemmaer, ser nye handlemuligheder og oplever, at de ikke er alene. Gruppen ledes af to voksne frivillige.

18.30-21.00: Vennepunktet - Mødested for ensomme over 24 med det formål at hjælpe ensomme voksne ud af isolation og ensomhed og arrangere aktiviteter, der opbygger fællesskaber og skaber muligheder for nye venskaber.

19.00-21.00 Angstforeningen - selvhjælpsgruppe, hvor ligesindede mødes

Del dine tanker og erfaringer omkring angst og håndtering af de udfordringer, angsten kan medføre.

19.00-21.30 Aspigerne - netværksgruppe under Autismeforeningen

Kvindegruppe, der mødes til kaffe og masser af snak.

Fredag 22.november

09.50-12.00: Cykelgruppen Fri-hjul II - Cykelgruppen er for dig, der har en cykel og vil kunne cykle 20 km på et par timer. Venteliste er oprettet.

10.00-12.00: Alzheimerforeningen - Gotvedgymnastik, hvor pårørende og efterlevende til mennesker med demens kan deltage og efterfølgende nyde hyggeligt samvær og erfaringsudveksling over en kop kaffe/te. Gymnastikken varer cirka en time og et kvarter og hygge cirka 45 min. Der er mulighed for, at den demensramte ægtefælle/forældre sideløbende kan deltage i aktiviteter med andre i samme situation i et tilstødende lokale.

15.00-19.00 Veterancafé i Hillerød

Veterancafeen holder åben hver anden fredag (ulige uger). Målet er at skabe et lokalt sted og netværk, hvor veteraner og pårørende kan udveksle gode såvel som dårlige historier og oplevelser samt give og få støtte og hjælp til selvhjælp. Denne gang forbereder vi mad og spiser efterfølgende sammen, derfor er tilmelding nødvendig.

Lørdag 23. november

09.30.00-16.30 Kursus: Alternative veje til fundraising

Kursus, hvor I præsenteres I for fem alternativer til traditionel fundraising, I får ideer til at finde og vurdere, hvilke kilder der er mest relevante, og inspiration til at lægge en strategi for jeres arbejde med fundraising. Kurset har også fokus på den nødvendige forberedelse, og hvordan I med fordel kan kontakte en mulig bidragsyder.

Underviser: Lea Gry von Cotta Schønberg, leder og fundraiser i Frivilligcenter Halsnæs samt medejer og stifter af Konsulenthuset Kontingens.

13.30-17.30 Sathya Sai Baba - Babas fødselsdag.

Søndag 24. november

13.00-15.30 Kærlighedshæren - for alle over 18 år

Et trygt sted for dig, som oplever en svær forældrerelation, har brudt med en forælder eller overvejer at gøre det. I dette styrkende fællesskab sætter vi ord på den frustration, sorg og magtesløshed, som kan opleves, når man ikke har et solidt fundament i sine forældre. Du

er velkommen til at kontakte os på sms eller bare møde op på dagen.

14.00-16.00 Grænseforeningen. Forfatteren Tove Krebs Lange fortæller om sin opvækst i grænselandet og om sin udgivelse af bl.a. børnebøger også netop om grænselandet. Pris 20 kr. for medlemmer og 50 kr. for gæster.

Frivilligcenter Hillerød

Fredensvej 12c

3400 Hillerød,

tlf. 4824 1907

info@frivilligcenter-hillerod.dk

www.frivilligcenter-hillerod.dk

www.facebook.com/Frivilligcenter.hillerod