Stor international interesse for Køge Gymnasium

Man skulle tro, at der var tale om et nøje planlagt setup, at man på Køge Gymnasium bød gæster fra både Sverige og Japan indenfor midt i skolens sproguge. Det var der nu ikke, men besøgene viste med al tydelighed, at danske uddannelser ikke bare er kedelige nyheder og dårlige PISA-resultater. Rundt omkring i verden har det danske uddannelsessystem stor bevågenhed.

Gymnasiets rektor Peter Schiødt blev for et par år siden en del af et »skyggerektorprojekt« med rektor Mathias Ohlander fra Åbyskolan i Klippans Kommun, der ligger cirka en halv times kørsel fra Helsingborg. Det er siden blevet til flere besøg begge steder med fokus på erfaringsudveksling indenfor blandt andet ledelse, undervisning og uddannelsespolitik, og elevudveksling i faget kemi har fundet sted flere gange. Her har både danske og svenske elever med egne øjne oplevet, at man ikke behøver rejse på skoleudveksling til fjerne egne som for eksempel USA, Indien eller Sydeuropa for at få indblik i en helt anden verden både sprogligt og kulturelt.

I september tog Peter Schiødt og campuskoordinator Fie Jessen styregruppen i Campus Køge på et to-dages besøg i Sverige for med egne øjne at opleve de store forskelle, hvorpå man driver gymnasier på trods den korte afstand mellem Køge og Helsingborg.

I Sverige er gymnasieuddannelserne et kommunalt ansvarsområde, og rektor Mathias Ohlander var derfor mandag-tirsdag ledsaget af Lars Boije, som er direktør for gymnasier og specialskoler i Klippans Kommun.

Tirsdag var det japanske Erina Kanemotos tur til at få indblik i skolens hverdag. Erina Kanemoto kommer fra GG Education Group Japan, et privat firma som repræsenterer japanske universiteter og gymnasier med henblik på udvikling af uddannelser og udveksling af studerende. Hun var ledsaget af en tidligere elev på skolen, Jacob Jørgensen, som havde formidlet kontakten.

På sin tur rundt med skolens rektor var der særligt én ting, som gjorde stort indtryk på den japanske gæst, nemlig elevernes selvstændighed i undervisningen.

- How do you make the students take a personal stand on the topics that you teach them?, ville Erina Kanemoto gerne have opskriften på og ramte dermed lige ned i et helt centralt kendetegn ved det danske uddannelsessystem.

Mættet af indtryk gik turen for skolens gæster tilbage til Sverige og Japan. For svenskernes vedkommende venter en snarlig udveksling med flere naturvidenskabelige elever fra Køge Gymnasium, mens Erina Kanemoto skal forsøge at sælge det store potentiale for studieture til Danmark til de uddannelsesinstitutioner hun repræsenterer.