Klar besked til politikere: Bredbåndspulje virker og bør fortsætte

Trods milliard-investeringer fra teleindustrien er der stadig tusindvis af borgere og virksomheder på landet og i yderområderne som vil være afskåret fra lynhurtigt internet i de kommende år. Der er med andre ord fortsat et behov for bredbåndspuljen, der ellers står til at lukke ned ved årets udgang.

Det konkluderer en evaluering af bredbåndspuljen, som Energistyrelsen har foretaget.

(Nyhed om evalueringen på Energistyrelsens hjemmeside kan findes her, hvor selve evalueringen også kan downloades.)

»Selvom antallet af tilskudsberettigede adresser løbende falder, primært som følge af kommerciel udrulning, vil der efter Energistyrelsens vurdering være afløb for en bredbåndspulje på 100 millioner kroner i 2020, skriver styrelsen blandt andet.

Og selv om teleindsutrien investerer omkring syv milliarder hvert eneste år i bredbåndsudrulning, og titusinder af adresser i løbet af få år er blevet koblet på den digitale motorvej, vil der stadig være adresser tilbage i tyndt befolkede områder, som er koblet af:

»Her har bredbåndspuljen fortsat en målgruppe. Dette vil også gøre sig gældende efter 2020«, skriver Styrelsen.

Medvind til kritikere

Evalueringen er en gave til de røster fra landdistrikterne, der har kritiseret S-regeringen for ikke at afsætte penge til at lade bredbåndspuljen fortsætte i 2020.

Blandt dem Region Sjælland, de 17 kommuner i Region Sjælland, og Teleindustrien som har sendt et fælles åbent brev med kritik.

Også Landdistrikternes fællesråd var tidligt ude med kritik.

Kritikken fik først finansminister Nikolai Wammen til at fremrykke den nu offentliggjorte evaluering, så den kunne komme ind i finanslovsforhandlingerne.

For nylig var klima- energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) snublende tæt på at love, at bredbåndspuljen fortsætter, hvis evalueringen var positiv.

- Nu har vi en analyse, der viser, at der er fortsat er et behov for puljen. Som landet ligger og med de signaler, vi ellers har fået fra regeringen, så tror jeg alt andet lige på, at vi også har en bredbåndspulje i 2020, siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.

På Christiansborg vækker evalueringen glæde hos regeringen støtteparti SF, der sammen med Enhedslisten har været positive for at lade bredbåndspuljen fortsætte:

- SF vil have en bredbåndspulje på 100 millioner og det kæmper vi for i forhandlingerne, skriver Lisbeth Bech Poulsen i en sms til Sn.dk

Også hos Venstre, der har foreslået puljen forøget til 150 millioner i 2020, er man begejstret.

- Vi har et mål om, at alle danskere skal have adgang til lynhurtigt bredbånd i 2020, og det mål når vi ikke. Så jeg håber da, at regeringen vil være ambitiøse, når nu evalueringen af bredbåndspuljen er så entydig, siger partiets it- og tele-ordfører Christoffer Aagaard Melson. til Sn.dk

Flere bør komme med

Energistyrelsen lægger op til to potentielle ændringer i evalueringen.

Dels kan man gøre det til et krav til teleudbyderne at betale en del af gildet, når de går med i projekt, der opnår støtte.

Dels kan man åbne op for at adresser i landzoner i by- og mellemkommuner skal have bedre mulighed for at opnå støtte.