Fritidsordning for 6. klasse

- Jeg synes, det er ærgerligt, hvis vi ikke bare kan gå over på FO'en efter skole, som vi jo altid har gjort.

Sådan lyder det blandt andet i et brev, som en elev, der netop er begyndt i 6. klasse på Sankt Helene Skole i Tisvilde har sendt til borgmester Anders Gerner Frost. Den henvendelse har nu ført til, at Udvalget for Børn, Idræt og Familie har vedtaget en forsøgsordning, hvor elever i 6. klasse kan få lov at fortsætte i FO i stedet for klubtilbud, hvis de ønsker det. Udvalgsformand Natasha Stenbo Enetoft (V) og næstformand Sisse Krøll Willemoes (NG) havde stillet forslaget på udvalgsmødet, og det blev altså vedtaget, men uden udvalgsmedlem Trine Egetveds (K) stemme. Hun mener, det er forkert at vedtage forslaget uden at sende det i høring.

- Hvis et borgerforslag skal for byrådet, skal man samle underskrifter. Jeg har den dybeste respekt for, at et barn skriver til os, men jeg synes ikke, at man skal få det, som man vil have det, uden høring og uden at man taler med skolerne om, hvordan det er skruet sammen, og om man kan rumme elever fra 6. klasse. Vi har ikke engang set en kvalificeret sagsfremstilling. Jeg mener, det er at føre politik på en uhørt måde. Hvad bliver det næste? Og hvad sker der så, hvis en elev ønsker at gå i 7. klasse på Ramløse? Det er ikke fordi, jeg ikke er villig til at se på forslag fra borgerne, men vi er nødt til at gøre det i en proces, hvor vi hører dem, der skal høres, siger Trine Egetved, der understreger, at det udelukkende er hendes politiske kolleger, hun kritiserer, og på ingen måde barnet, der stillede forslaget.

Udvalgsformand Natasha Stenbo Enetoft mener omvendt, man skal tage sådan en henvendelse alvorligt og ikke forlænge processen mere en højst nødvendigt.

- Jeg mener ikke, man skal inddrage en masse mennesker for at måske ti børn vil vælge det i en forsøgsordning.

- Vi fik henvendelsen i maj måned, og nu er det august, så lad os komme videre. Det koster ikke noget at gøre det her, så hvis det ikke gør ondt på nogen eller gør nogen kede af det, mener jeg, vi skal give lov. Vi laver masser af politik på borgerhenvendelser. Og hvorfor gøre tingene mere bureaukratisk end højst nødvendigt. Administrationen har rigeligt at lave i forvejen. Hvis vi ikke gave børnene lov, kunne vi risikere, at de helt ville fravælge et tilbud. Det er i orden, at man ikke har lyst til at tage til Helsinge på HUC, når man bor i Tisvilde. Måske får man mod på det næste år, siger Natasha Stenbo Enetoft, der understreger, at det på ingen måde er en kritik af klubtilbuddene - og at det i øvrigt er på forsøgsbasis.

- Vi laver det som et forsøg og evaluerer allerede i foråret 2020. Vi har en klar aftale med administrationen om, at hvis der pludselig er 600, der melder sig, så ser på vi på det. Men vi taler måske max om ti børn, der vil vælge det, siger hun.

Hvis man til foråret vil gøre løsningen permanent, er det mere oplagt at sende sagen i høring, mener Natasha Stenbo Enetoft.

Næstformand Sisse Krøll Willemoes mener, det ville være forkert at trække processen i langdrag, når skoleåret er begyndt.

- Skoleåret er i gang, så vi er nødt til at lave en hurtig proces. Vi kan ikke være bekendt at vente, siger hun og peger på, at man på baggrund af evalueringen kan få administrationen til at lave et oplæg om fritidsområdet.

- Nu afprøver vi det i miniformat, og hvis mange vælger det, er det måske en vej at gå, siger hun.