Forsvarer efter frifindelse: Rigtig beslutning at rejse drabstiltale

Det er lovfæstet, at anklagemyndigheden kun må rejse tiltale mod en person, hvis man vurderer, at beviserne kan føre til en dom ved retten.