DEBAT: Anvendes der Stasi-metoder til målopfyldelse på børne- og ungeområdet?

debat I Frederikssund kommune er det et mål, at alle ledere skal have en diplomuddannelse.

Som udgangspunkt er efteruddannelse en god ting. Det kan være en måde at motivere, udvikle og højne kompetenceniveauet på eller blot følge med udviklingen.

For dygtige, erfarne ledere, der leverer varen og har få år tilbage på arbejdsmarkedet, kan det dog være det modsatte - for gør det dem til bedre og anderledes ledere?

Er det ikke blot spild af skatteborgernes penge? I Frederikssund kommune skelner man tilsyneladende ikke. Der skal sættes flueben ud for alle og vil nogen ikke være med, må der statueres eksempler, så andre "motiveres" til ikke at opponere. Man er ikke bleg for at bortvise ledere, hvis de ikke makker ret, uden at skele til om efteruddannelsen skaber værdi eller ej.

Det kan for os forældre virke besynderligt, at man ved disse afskedigelser slet ikke forholder sig til den enkeltes meritter. Betyder glade velfungerende børn, høj forældretilfredshed, lav personaleomsætning og lavt sygefravær intet i denne sammenhæng?

Handler det udelukkende om målopfyldelse?

Hvor jeg selv er ansat, har man afskaffet præstationsmål, da de stod i vejen for sund fornuft, fordi målopfyldelse i sig selv blev det vigtigste.

Er det også det vi er vidne til på børne- og ungeområdet?

De uværdige metoder som anvendes ved disse afskedigelser, hvor lederen "forsvinder" fra den ene dag til den anden, og ingen ved/tør sige noget, minder om metoder vi kender fra Stasi-tiden.

Det skaber frygt blandt de ansatte, det mistænkeliggør lederen, og det gør forældrene utrygge og handlingslammede.

Er det virkeligt nødvendigt at tage så drastiske og uværdige metoder i brug? Hvor er rummeligheden og medmenneskeligheden?

Helliger målet midlet, og er den sunde fornuft helt forsvundet? Det ville klæde forvaltningen og børne- og ungeudvalget at svare herpå.