Ungetilbud i Køge forlænges frem til 2024

Novavi Ung Revers åbnede i 2016 et nyt behandlingstilbud i Køge for unge, der vokser op i familier med misbrugsproblemer. I første omgang var tilbuddet finansieret i fire år med midler fra Sundhedsstyrelsen, men nu ligger det fast, at tilbuddet er blevet forlænget med yderligere fire år frem til udgangen af 2023.

"Vi er glade for at kunne meddele, at vi har fået midler til at fortsætte fire år mere med vores tilbud om behandling til børn og unge i Køge, der vokser op med forældres misbrug," lyder meldingen fra Novavi Ung Revers, der har lokaler i Vestergade.

Børn og unge, der vokser op i familier med stof- og alkoholmisbrug, er ofte mere deprimerede, føler sig mere ensomme og er i stor risiko for at lide nederlag i voksenlivet. Derfor tilbyder Novavi Ung Revers Køge gratis behandling til børn og unge, som er vokset op i familier med misbrug.

I perioden fra 2016-2019 har flere end 90 børn og unge fået hjælp af Novavi Ung Revers Køge, hvor gennemsnitsalderen har været 15,1 år. Flere af de unge fortæller, at de efter behandlingen har lært at sætte ord på deres handlinger, reaktioner og følelser og nu er kommet styrket ud på den anden side.

"Jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg havde været uden dette forløb. Selvom jeg det første halve år måtte trække mig selv afsted og havde en million gode undskyldninger for at aflyse," fortæller en af de unge fra Novavi Ung Revers Køge.

For mange af de unge har det krævet både mod og viljestyrke først at tage kontakt til Novavi Ung Revers og derefter åbne op omkring nogle af de svære oplevelser, som har præget deres barndom.

"Det er svært at være i sociale relationer, de unges adfærd er ofte tilbageholdende og præget af generthed, og de unge ved ikke selv, hvordan de har det - har meget lidt kontakt til egne følelser," forklarer Inge Skrostrup Nielsen, en af behandlerne i Novavi Ung Revers Køge.

"Min mor drikker, men hun mener ikke selv at have et problem. Hvad skal jeg gøre?" "Jeg tør ikke tage mine venner med hjem, fordi jeg er bange for, at min far er påvirket. Er det normalt?" Disse spørgsmål er eksempler på nogle af de bekymringer og daglige udfordringer, som Novavi Ung Revers Køge hjælper børn og unge fra misbrugsfamilier med at finde svar på.

Sammenlignes børn og unge, der vokser op i familier med stof- eller alkoholmisbrug, med andre børn, har de cirka dobbelt så stor risiko for at forsøge selvmord eller være selvskadende. En tredjedel udvikler selv et misbrug, og de har hele otte gange så stor risiko for at opleve vold i hjemmet.

Behandlingstilbuddet drives af Fonden Novavi, tidligere Fonden Lænkeambulatorierne. Tilbuddet er for børn og unge 0-25 år og er gratis. Man kan henvende sig direkte til det enkelte behandlingssted uden at skulle have en henvisning fra kommune eller læge. Er man over 18 år, kan man være anonym. Samlet set viser tal fra alle Novavi Ung Revers' ni afdelinger, at 93 procent vurderer, at behandlingen har haft positiv eller meget positiv betydning for, hvor de er i deres liv nu, og 81 procent oplever fremgang i deres livsmestring.

Fakta

Novavi Ung Revers tilbyder gratis hjælp til børn og unge under 25 år, som er vokset op i familier med misbrug

Novavi Ung Revers er forankret under Fonden Novavi, som er Danmarks største leverandør af alkohol og stofbehandling