Et godt tilbud - kommune sparer 180.000 ved et snuptag

Økonomiudvalget i Odsherred Kommunehar besluttet at sælge Nørregade 19a,i Hørve, men først skal der brandsikres og skabes niveaufri adgang til døren i gavlen på Nørregade 19a, og så skal det sikres at brandåbningerne i facaden på nr. 19b fortsat kan anvendes.

Da ejendommen blev solgt skulle kommunen også sikre, at ejendommen brandmæssigt kunne adskilles mellem nummer 19a og 19b. Der skal samtidig nedrives murværk samt etableres en brandkam i gavlen.

Opgaver, som blev sendt i udbud som totalentreprise, og i de to bud der kom retur, lå prisen omkring 200.000 kr. for at få arbejdet gjort.

Alt for dyrt, lød det fra ejendommens øvrige beboere, og derfor tilbød køberen kommunen at få ordnet brandsikringen for 20.000 kr.

Et tilbud som økonomiudvalget har taget imod, og borgmester Thomas Adelskov (S) glæder sig over, at kommunen med et snuptag har sparet 180.000 kr.

I stedet for at skulle finde 200.000 kr. via en politisk bevilget anlægsbevilling, som skulle finansieres via et træk på kommunens kassebeholdning, bliver der nu i stedet givet et nedslag på 20.000 kr. i købsprisen, og så bliver det op til køberen at få brandadskillelsen på plads forskriftsmæssigt.