Klar til whistleblowere, men med et hængeparti

Grove fejl, gentagne fejl og lovovertrædelser kan efter nytår indberettes af medarbejderne til en ny whistleblowerordning, der giver mulighed for anonymitet.