Giver ikke køb på ret til demonstrationer

Mandag den 3.juni blev en skelksættende dag for integrationsrådet i Odsherred Kommune. Rådet havde den dag besluttet at deltage som medarrangør i en demonstration for en mere humanistisk flygtningepolitik. Noget, der fik flere byrådsmedlemmer til at fare i flint og kritisere rådet for at være partipolitiserende, særligt fordi det var to dage før folketingsvalget.

En kritik, der ramte rådets formand, Gina Larsen, voldsomt, og fik hende til at trække sig fra formandsposten.

Siden har der tilsyneladende været ganske livlige diskussioner om sagen i rådet. I hvert fald har Venstres medlem af integrationsrådets følgegruppe, Helge Fredslund, valgt at trække sig fra posten blandt andet med en kritik af den måde, han er blevet behandlet af rådets medlemmer.

Sagen har også betydet, at byrådet i næste uge skal tage stilling til Integrationsrådets eget forslag til en ny forretningsorden, men udvalgets formand, Burkhard Sievers, slår i en mail fast, at det springende punkt, nemlig rådets ret til at forholde sig til flygtningepolitik ikke er ændret.

»Det omdiskuterede punkt 3, at vi har lov til at gennemføre aktioner, hvis vi anser dem for nødvendige og er enige om dem, er uændret,« skriver han blandt andet.

Integrationsrådet har dog følt sig kaldet til at slå fast i sin forretningsorden, at rådet er et neutralt politisk organ, og at de således ikke er partipolitiske, og så har de tilføjet en bestemmelse om, at rådets valgte medlemmer kan afholde møder uden den byrådspolitiske udpegede følgegruppe, hvis altså formandssakbet finder det nødvendigt.