Små ændringer af servicebussens rute

Jesper

Glostrup har en kommunalt finansieret busrute, linje 847, der kører hverdage fra klokken 9 til 17, lørdage fra klokken 9 til 13 og søndage fra klokken 10 til 14. Ruten og hastigheden er tilpasset det ældre publikum, så der er tid til, at buschaufføren kan hjælpe gangbesværede og kørestolsbrugere ind og ud af bussen, ligesom køreplanen er tilpasset aktiviteter på ældrecentrene og i kirken. Alle har dog lov til at bruge bussen, der indtil en gang i løbet af næste år er gratis.

I dag starter og slutter bussen sin rute på den store holdeplads nord for stationen. Herfra er der dog langt at gå for ældre personer til bygningerne på Stationsparken 21 til 25, hvor der allerede ligger en øjenklinik og en lægeklinik og hvor det er forventningen, at der vil komme flere sundhedstilbud. Der er derfor et ønske om at få bussen tættere på.

Forkortet i Hvissinge

I dag kører servicebussen fra Østbrovej til højre ad Stationsparken, til højre igen ad Kærmindevej og videre ind på Ørnebjergvej. Forslaget er, at bussen i stedet vil fortsætte ligeud af Stationsparken og køre til venstre ad Glosemosevej, hvor der ligger et stoppested. Herfra vil den fortsætte rundt af Godsbanevej, tilbage ad Stationsparken og så til venstre ad Kærmindevej, hvor den så er tilbage på den sædvanlige rute.

Skal bussen ud på denne ekstra tur, vil det dog kræve, at ruten bliver forkortet et andet sted. Den ene mulighed var at forkorte ruten i Søndervangkvarteret, hvor det meste af Søndervangsvej, Enighedsvej og Brøndbyvestervej ville blive droppet. Den ville stadig køre til Rosenvej og samle vinkende passagerer op og så vende og køre retur.

Den anden mulighed var at forkorte ruten i Hvissinge. Hvor den i dag kører helt til rundkørslen midt på Fraligsvej og vender, vil den i stedet køre fra Ældrecenter Hvissinge og direkte tilbage af Byparkvej. Det var denne løsning, der blev valgt.

- Der er sikkert en del borgere i Hvissinge, der bliver kede af, at man skærer i den ende. Der er den forskel på de to områder, at Hvissinge også betjenes af bus 166, der så vidt jeg ved kører tre gange i timen. Den mulighed har de ikke i Søndervangskvarteret. Hvis vi skærer det væk, så er de helt uden busdækning, sagde Søren Enemark (S).

Dan Kornbek Christiansen (K) foreslog, at man fravalgte begge reduktionsforslag. Det ville dog betyde, at bussen ikke kan holde en såkaldt taktkøreplan, hvor den kører samme tid hver time. Derfor talte Piet Papageorge (V) mod denne løsning.

- Hvis man ved, at bussen går 20 minutter over, så kan man gå ned og tage den hver time fra om morgenen til om aftenen. Det synes jeg er en fin service at have, sagde han.

Der var ikke flertal for Dan Kornbek Christiansens ændringsforslag, så ruten blev forkortet i Hvissinge.

Ad Højvangsvej

I dag kører bussen fra Nørre Allé ad Rønvej til Skolevej og videre ud på Hovedvejen. Det er dog svært for chaufføren, da der er mange parkede biler i området. Derfor havde Movia foreslået, at den i stedet fortsatte ligeud ad Nørre Allé til Hovedvejen. Det ville politikerne dog ikke være med til, så et flertal vedtog i stedet, at den skal køre ad Nørre Allé til højre ad Højvangsvej og videre via Skolevej til Hovedvejen.

For dette stemte S, V, DF og EL, mens SF, K og Bylisten undlod at stemme.

Den nye rute træder i kræft den 30. juni 2020.