Gør noget for børnene

Debat

Den socialdemokratiske regering og dens støttepartier (SF, Enhedslisten og Radikale) gør nu det, som den blå bloks partier i Kalundborg ikke ville. De afsætter flere penge til børnene. Finanslovsaftalen afsætter allerede næste år 0,5 mia. kroner og derefter 5,6 mia. kroner til og med 2025.

Den andel af den halve milliard der afsættes nationalt næste år, og som ender i Kalundborg, svarer næsten til det som rød blok i Kalundborg ville have afsat ved budget 2020-2023, nemlig 4 mio. kroner.

Martin Damm har travlt med at sige, at det bliver dyrere for forældrene, fordi forældreandelen som regel er 25 procent af den totale udgift. Men det kunne jo være billigere for forældrene, hvis kommunen besluttede det anderledes. Det kan nemlig godt betale sig for en kommune at investere i børnene. Flere pædagoger betyder mere voksenkontakt og bedre udvikling af børnenes sprog og relationer til andre mennesker. Sidste år blev Kalundborg Kommunes normeringer på daginstitutionsområdet opgjort til at ligge fjerde sidst ud af 98 kommuner.

Gunver Jensen (S)

Thomas Malthesen Hiorth (SF)

Niels Erik Danielsen (EL)

Gert Larsen (Løsgænger)

kommunalbestyrelsesmedlemmer

Kalundborg Kommune