Nye tider på central grund i byen

Tirsdag blev det synligt for alle forbipasserende, at der er helt nye tider på vej for den store industrigrund på Tølløsevej 27 i Tølløse.

Grunden blev samme dag overtaget af de nye ejere, der er samlet i selskabet Mostparken ApS, og de markerede ejerskiftet ved at hænge et nyt banner op ved hovedindgangen. Det afløser det gamle til salg-skilt, som der ikke længere er brug for.

Torsdag vælger bestyrelsen en entreprenør til nedrivningen.

- Tilbuddene er indhentet. Vi skal også have en nedrivningstilladelse, som vi først kan søge om, når vi ejer grunden, fortæller Anders Larsen, der er direktør i Mostparken ApS.

Det ventes, at arbejdet med at rydde grunden går i gang omkring 1. november, og det vil vare nogle måneder.

- Det kan ikke undgås, at arbejdet vil give gener i byen. Der bliver nogen tung trafik. Men vi kan ikke lave noget godt uden at få det gamle skrammel væk først, siger Anders Larsen.

Den nyeste bygning, som er en cirka 1800 kvadratmeter stor hal fra begyndelsen af 1990'erne, bliver stående. Den skal efter planen anvendes til forskellige aktiviteter for både unge og ældre.

Især siden en større brand i oktober i fjor, hvor brandvæsnet måtte skaffe sig adgang, har der via ulåste døre været adgang for unge, som har udøvet en del hærværk. De nye ejere appellerer til, at det stopper og vil i øvrigt sørge for bedre aflåsning.

Før nedrivningsarbejdet er der foretaget de lovpligtige miljøundersøgelser af grunden. Resultatet er forelagt Region Sjælland, som har sagt, at forureningen er under bagatelgrænsen.

- Vi får en ren grund at arbejde videre med. Miljøundersøgelserne var det sidste, der blev afklaret, af de otte-­ni forhold, vi havde i den betingede købsaftale, fortæller Anders Larsen.

Derfor kunne den endelige købsaftale underskrives i mandags.

Tirsdag i næste uge er der inviteret til et møde med byens læger og sundhedsfaglige aktører for at få klarlagt, om der er interesse for at etablere et sundhedshus på grunden. Der er allerede positive tilkendegivelser omkring ideen.

Der bliver formentlig også plads til 50-100 boliger på grunden, og de indledende kontakter til både almene boligselskaber og private aktører har været positive.

Den 29. oktober er der inviteret til møde for de nærmeste naboer og en inspirationsgruppe, som består af otte forskellige foreninger, grupper og lignende.

- Hele byen kan få en stemme gennem gruppen, siger Anders Larsen.

Også forhold vedrørende adgangsforhold, stiforløb, og lignende skal afklares, før der kan udarbejdes en ny lokalplan.