Trafikken i Skovlunde

Ole Pedersen, Ringtoften 12,Skovlunde

De projekter, der er udført til dato, har gjort det væsentlig mere besværligt for mange af de lokale beboere i området.

Du har slet ikke forstået, at en af mine anker er, at man nu kan svinge til venstre fra Ballerup Boulevard og ned ad Bybuen, det har givet en væsentlig større biltrafik på Bybuen. Efter færdiggørelsen af Ballerup Boulevard benytter et stort antal bilister nu også ”smutvejen” Bybuen, når de skal mod Ballerup, det giver i perioder lange køer ved trafiklyset, og det er vanskeligt at komme ud fra Lilletoften, samtidig med at fodgængere står og river sig i håret, fordi de ikke tør forcere ”motorvejen”.

Skovlunde Bymidte, er der noget jeg har misforstået?

En bymidte, hvor Skovlunde Station og busholdepladser ligger udenfor på grund af vejnettet, og kun den del af projektet på det gamle centerområde skal tegne bymidten. Er det kommunens tanke?

Drejer det sig kun om at bygge så mange boliger som muligt, så der kommer nye skatteborgere, og er det lige meget, hvordan de kan færdes i området?

Prøv at se på hele projektet med Skovlundeborgernes øjne og ikke kun som et projekt, der er udformet i Ballerup Kommune, der ligger langt fra Skovlunde