Debat: Græs-'slåning' af rabatter på kommunens veje

Torsdag 20. juni kl. cirka 6 passerede een/flere (?) meget store maskiner 4-6 gange forbi ad Skodsborgvej ud for bl.a. min bolig, hvor de efterfølgende kan ses at have "barberet" det meste af græsset af på de kommunale rabatter samt skamferet barken på de kommunale træer.

Visuelt bedømt er de anvendte maskiner velegnede til f.eks. (helt plane og ubevoksede) store græsarealer som fodboldbaner, festivalområder olign, men absolut ikke til smalle ikke-plane græsarealer grænsende op til granitkantsten og med store træer.

Her ville gammeldags håndplæneklippere (måske ført af arbejdssøgende?) være langt mere velegnede?