Indsats til 1,5 mio. kroner: Bedre sundhed til handicappede og psykisk syge

Nyt initiativ i Roskilde Kommune skal hjælpe dem, der har sværest ved at overskue egen sundhed

Sundhed, kost og motion kommer sjældent i første række hos beboere på Roskilde Kommunes botilbud.

I stedet er det borgernes handicap eller psykiske og sociale udfordringer, der ender med at stjæle rampelyset. Det problem vil Roskilde Kommune nu gøre noget ved. Ved hjælp af ekstra bemanding skal borgernes sundhedstilstand mere i fokus.

"Der er tale om en gruppe borgere med mange forskellige udfordringer, som typisk kommer til at overskygge deres generelle helbred. Derfor glæder det mig, at vi får mulighed for at arbejde mere med at forbedre borgernes sundhedstilstand og forebygge udviklingen af sygdomme," siger Bent Jørgensen, formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget i Roskilde Kommune.

Med det nye fokus ansættes en sundhedsfaglig medarbejder på botilbuddet Toftebakken til at styrke den nuværende indsats med borgernes sundhed. På botilbuddet Mariehusene skal en anden sundhedsfaglig medarbejder arbejde målrettet på at forbedre borgernes kost- og motionsvaner for at bekæmpe overvægt og forebygge livsstilssygdomme.

Der bliver også ansat en sygeplejerske, der skal arbejde for at understøtte et højt sygeplejefagligt niveau på tværs af socialområdet.

Indsatsen finansieres af et beløb på 1,5 mio. kr., som blev afsat i budgettet i oktober 2018.