Oplevelser i særlige gokart til handicappede

De sidste 59.313 kr. i handicappuljen er givet til Korsør Kart Klub, der med særlige terapi-gokarts vil tilbyde handicappede fartoplevelser.

Hverken pyskisk eller fysisk handicappede er en oplagt målgruppe, når det gælder kørsel i de hurtige gokarts. Det vil Korsør Kart Klub på Ørnumvej søge at ændre på med indkøb af særlige terapi-gokarts, hvor der foruden et sæde til den handicappede også er plads til den person, der skal køre gokarten.

Kartklubbben med 70 medlemmer under 24 år og 50 medlemmer over har derfor søgt om 140.000 kroner inklusiv moms fra handicappuljen til projektet.

Men handicappuljens budget er i 2019 kun på 109.313 kr., hvoraf de 50.000 kr. er afsat til Slagelse Open.

Politikerne i kultur- og fritidsudvalget endte derfor med at bevilge 59.313 kr. og dermed resten af puljen til terapigokarts. Kartklubben vil hefter søge at få den resterende finansiering fra eksempelvis fonde og sponsorer, så gokartsporten kan deles med en målgruppe, der kun sjældent tilbydes en fartoplevelse.

Korsør Kart Klubs regnskab for 2018 viser et overskud på 37.941 kr. Egenkapitalen er på 249.443 kr., hvor de likvide beholdninger udgør 247.318 kr.

I første omgang bliver det handicappede i Slagelse Kommune, der tilbydes at prøve de små ræsere på fire hjul, men klubben udelukker ikke, at også handicappede fra andre kommuner bliver tilbudt oplevelsen.

Kommunens administration anbefaler Korsør Kart Klub at opkræve et deltagergebyr fra de handicappede på lige fod med eksempelvis handicapridning. Indtægterne skal bruges til service og vedligeholdelse af de indkøbte dobbeltgokarts.