Kulturnat i Borup

Heden Midtsjællands Avis

Borup Borgerforening opfordrer alle til at være aktive og bidrage med arrangementer på Kulturnatten i Borup den 30. august.

I lighed med de foregående år bliver der kulturnat i Borup den sidste fredag i august.

Planlægningen er gået i gang med Borup Borgerforening som tovholder. Ideen med kulturnatten er at engagere byens borgere i et bredt udbud af aktiviteter. Det er derfor vigtigt, at alle der har noget at bidrage med kommer på banen. Det kan fx. være foreninger, grupper og enkeltpersoner, som har noget at vise eller ønsker at komme i kontakt med byens borgere. Det er et stort planlægningsarbejde at fordele aktivitetere i hele bymidten så alle får den bedst mulige placering, så det undgås at man kommer til at genere hinanden. Det er også vigtigt, at alle kommer med på plakaten og bliver synlige. Derfor opfordrer planlægningsgruppen til at alle melder sig til så hurtigt som muligt. Det sker ved at kontakte Borup Borgerforening på tlf. 6062 3334 eller på kim.h.andersersen@hotmail.com eller karsten415@jensen.tdcadsl.dk