Det tog kun seks minutter: Lokalplaner sendt i høring med ekspresfart

Planerne om en større Rema 1000-butik og nyt boligområde på Høvevej i Fårevejle Kirkeby, teaterbyggeri på Algade i Nykøbing og en 42 meter høj mobilmast i Stestrup ved Højby blev sent i høring og en endelig lokalplan for remisen i Hørve blev vedtaget, da byrådet ekstraordinært var samlet til et seks minutter kort møde tirsdag aften. Mødet var indkaldt, så høringerne af de forskellige planer kan nå tilbage til byrådets endelige vedtagelse inden sommerferien.

- Det hele går relativt hurtigt og relativt stærkt, men det er jo ekstra glædeligt, at vi må holde et ekstraordinært byrådsmøde, fordi der er så mange lokalplaner på vej. Det betyder, at der er kraftig vækst, både i små lokalområder, huse, butikker og infrastruktur i forhold til master og teatret. Der er vækst på alle områder, og derfor er vi nødt til at holde dette møde, da vi jo gerne skal have de her lokalplaner tilbage fra høringer inden sommerferien, så bygherrer rundtomkring kan gå i gang, sagde Gitte Hededam (S) under mødet.

Mobilmasten i Stestrup er 42 meter høj og skal stå på en grund som Odsherred Kommune har solgt til TDC. Fire andre leverandører vil få mulighed for at anvende masten og opsætte egne teknikskabe.

I Fårevejle Kirkeby vil Rema 1000 vil udvide butikken med yderligere 600 kvadratmeter. Det giver et nyt lokalplanforslag mulighed for.

Byrådet sendte også en lokalplan i høring, der giver mulighed for at anvende området Høvevej 7 ved siden af Rema 1000 til boligområde. Der kan bygges parcelhuse på hele området, men lokalplanforslaget giver også mulighed for at en del af området alternativt kan bebygges med rækkehuse.

I Nykøbing er Odsherred Teater klar til at få bygget en teatersal i den tidligere Irma-butik på Algade. Lokalplanen, som byrådet sendte i høring muliggør udvidelsen af det eksisterende teater med nye teaterfaciliteter, herunder den nye teatersal. I den korte høringsperiode på fire uger, har miljø- o klimaudvalget ønsket, at der bliver holdt et borgermøde, hvor man har mulighed for at se skitserne for teaterbyggeriet.

Byrådet nikkede også endeligt ja til en lokalplan, som muliggør en geografisk udvidelse og en videreudvikling af XL-Byg i Hørve, som kan forbedre sine faciliteter. Byggemarkedets område bliver afgrænset mod nord mod Hørve Kirkevej af et lystæt og støjreducerende hegn, som suppleres med beplantning langs vejen.