Roskilde Byråd: Værd at genstarte eget brandvæsen

For Roskilde-borgernes sikkerhed og tryghed er det værd at få genstartet et selvstændigt brandvæsen med høj kvalitet.

Den konklusion var et stort flertal i byrådet enige om på det sidste møde, da de besluttede at bruge knapt 9 mio. på at genoprette et selvstændigt Roskilde Brandvæsen fra efteråret 2019.

Beslutningen komr, efter at samarbejdet med syv andre kommuner indenfor Østsjællands Beredskab er brudt sammen, fordi der var stor uenighed mellem deltagerne - bl.a. som et resultat af de gamle modsætninger mellem det kommunale Roskilde Brandvæsen og det private firma Falck, der står for beredskabet i de øvrige kommuner.

Organisatorisk placeres Roskilde Brandvæsen nu under kommunaldirektør Henrik Kolinds område, og borgmester Joy Mogensen (S) bliver igen valgt politisk chef for beredskabsområdet.

Sådan var det også før den kollapsede fusion, der var et resultat af 'skrivebordsplaner om store teoretiske besparelser'.

Glad beredskabschef

På tilskuerpladserne i byrådsalen kunne beredskabschef Lars Robétjé glæder sig over den store tillid til ham og hans medarbejdere, som alle partier var enige om.

Joy Mogensen lagde for med at erklære sig tilfreds, når brandvæsenet nu genoprettes.

Lars Lindskov (K) ønskede, at opgaven med at stå for beredskabet i blev sendt i udbud, så andre også havde mulighed for at byde, fremfor bare at overgive det til det kommunale brandvæsen. Han mente, det ville give mere kvalitet for pengene.

Henrik Stougaard (El) undlod ikke at fortælle, hvordan hans parti havde advaret imod den kuldsejlede fusion, før den startede:

- For os er det en særlig stor glæde, at Roskilde nu igen får sit eget brandvæsen, som borgerne kan stole på.

Jette Tjørnelund (V) afviste det konservative forslag om at sende beredskabet i udbud allerede i år.

- Nu har vi brug for at skabe tillid både hos borgerne og de ansatte i brandvæsenet. Derfor er det vigtigt, at de nu får tid til at organisere sig bedst muligt. Måske kan man overveje det senere.

Jeppe Trolle (R) var ligeledes tilfreds med, at Roskilde får sit eget brandvæsen tilbage.

- Den slags opgaver egner sig ikke til konkurrence-udsættelse. Vi skal huske på, at det eneste alternativ til det kommunale brandvæsen er et stort, privat monopol, der hverken giver garanti for kvalitet eller lav pris, mente han.

Bedre i regionen

Daniel Prehn (S) var ærgerlig over, at samarbejdet med de andre kommuner gik op i røg.

- Heldigvis har vi hele tiden opretholdt en kerne i det kommunale brandvæsen, der nu kan tage over, forklarede han.

Merete Dea Larsen (DF) konstaterede kort, at fusionen havde været en skidt proces, men at der nu er fundet en god løsning.

Evan Lynnerup (V), der også er medlem af Sjællands Regionsråd, havde draget en helt anden konklusion efter sammenbruddet i det fælles kommunale beredskab.

- Vi skal ikke overlade den slags opgaver til kommuner og borgmestre, der bare kommer op at slås. Det ville være bedre at placere beredskabet i regionen, som dækker et stort område, mente han.

tk