Så er den gal igen...

DEBAT Så er den igen gal med Movias respekt for seniorer og svage grupper i det Danske samfund.

MOVIA har fjernet den trykte køreplan på busstandere over hele Sjælland. Det vil sige, at man nu kun ved store stoppesteder kan se, hvornår den næste bus forventes ved stoppestedet, hvilket er en forringelse især i yderområder, hvor der er langt mellem busserne.

På forespørgsel fra Danske Seniorer i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK, Passagerpulsen og Ældre Sagen lyder svaret, at man må se at "vænne sig til de digitale tider", samt at en undersøgelse foretaget af MOVIA blandt passagerer viser, at 70% siger, de aldrig bruger trykte planer, men benytter de digitale planer via f.eks. rejseplanen på iPhones, tablets eller lignende.

Det vil sige, at man, uden overhovedet at tage diverse Ældreråd eller seniororganisationerne i ed, blot afskriver de sidste 30 % passagerer, der med al sandsynlighed nok er dem, der har mest brug for den offentlige transport.

Beslutningen om at fjerne de trykte planer er vedtaget i MOVIAs bestyrelse, der består af politikere fra hele Sjælland, heri også fra Nordsjælland. Mon der er nogle af disse politikere, der har prøvet at sætte sig ind i de problemer det kan give seniorer, handikappede, turister m.fl.

Det vil sige, skal vi have planerne tilbage, må vi påvirke politikerne. Har nogen eksempler på de problemer, de eller andre er stødt ind i, vil vi anmode jer om at kontakte undertegnede enten på mail eller telefon. Alle oplevelser vil blive samlet af Passagerpulsen, Danske Seniorer og Ældresagen og forelagt bestyrelsen ved MOVIA. Vi vil ikke finde os i en sådan forringelse af den service, MOVIA skylder sine kunder.