Politikere vil sende digital post om børn til begge forældre

I dag er det ofte kun et barns mor, der modtager digital post om barnet. Ligestillingsminister vil ændre det.

Regeringen vil sende digital post om børn til begge forældre. I dag sendes posten ofte kun til moren, og det er ikke godt nok, mener ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V).

- Det er jo underligt, at i al anden lovgivning stiller vi krav til forældrene om, at de skal være ligeværdige og tage ansvar for deres fælles børn.

- Men når det kommer til den digitale post fra det offentlige, er vi ikke i stand til at sørge for, at der kommer post til både far og mor og dermed behandle dem ligeværdigt, siger hun.

Hverken ligestillingsloven eller anden lovgivning tager direkte stilling til informering af forældre. Ifølge ministeren ligger det i loven, at offentlige myndigheder bør sende post til begge forældre, men det er ikke et krav.

Derfor kan forældre, der bor sammen, sagtens opleve, at det kun er moren, der får informationer om deres fælles barn.

Det vil i givet fald betyde, at skoler, daginstitutioner og lignende altså også skal indtaste farens oplysninger, inden informationerne sendes afsted.

- Det giver begge forældre mulighed for at involvere sig i børnenes dagligdag, og det skal vi understøtte fra offentlig side. Det gavner ligestillingen, siger Eva Kjer Hansen.

Også børne- og socialminister Mei Mercado (K) og innovationsminister Sophie Løhde (V) står bag forslaget.

Ligestillingsordfører Karina Adsbøl (DF) mener, at den ændrede praksis vil kunne lette familiernes hverdag.

- Jeg synes, at det kun er rimeligt, at når man har fælles forældremyndighed, at man så får de samme informationer, siger hun.

Også i Socialdemokratiet ser ligestillingsordfører Rasmus Horn Langhoff frem til at kunne stemme for forslaget.

- Der er en tendens til, at fædrene skubbes ud på et sidespor, også når det offentlige kommunikerer. Det skal der selvfølgelig rettes op på, siger han.

I Foreningen Far er formand Jesper Lohse begejstret for, at der tegner sig et stort flertal for at ændre reglerne. Det har han efter eget udsagn kæmpet for i snart otte år.

- Det vil give fædre mulighed for at være der for barnet og få information, og det er altså udgangspunktet for, at barnet har sin mor og far i livet. Bliver man ikke informeret, kan man ikke gøre ret meget, siger han.

Lovforslaget bliver ikke fremsat i den nuværende regeringsperiode. Det er ifølge Eva Kjer Hansen ikke muligt at nå. I stedet vil det blive behandlet fra oktober, og ministeren forventer bestemt, at det bliver vedtaget.

- Det kan simpelthen ikke gå hurtigere. Ændringen skal så rulles ud, i forbindelse med at man opdaterer det it-system, der er i det offentlige. Det sker senest i 2021, siger hun.

Loven skal ifølge ministeren gælde, uanset om forældrene bor sammen eller ej. Den skal også gælde uanset køn.