Større tilfredshed i anden omgang

Der var generelt en lavere tilfredshed med børnenes skole blandt forældre på Islev Skole og Tinderhøj Skole, da kommunen tilbage i 2017 foretog en brugertilfredshedsundersøgelse.

Undersøgelsen fra 2017 viste, at kun 48,5 procent af forældrene på Tinderhøj Skole var tilfredse med skolen og på Islev Skole tilkendegav 52,4 procent af forældrene, at de var tilfredse eller meget tilfredse med det faglige udbytte af undervisningen.

Den manglende tilfredshed var generelt lavere end på byens øvrige skoler. Derfor besluttede Rødovre Kommune at gennemføre en opfølgende brugertilfredshedsundersøgelse på de to skoler i efteråret 2018.

I den nye spørgerunde blev forældrene opfordret til at besvare spørgsmålene via forældreintra. Sammen med spørgsmålene havde kommunen oplistet en række af de tiltag, som var blevet iværksat på baggrund af resultaterne fra 2017 og den opfølgende spørgerunde viser med al tydelighed, at tilfredsheden er steget.

Stadig lav deltagelse

På Tinderhøj Skole var den generelle tilfredshed med skolen steget fra 48,5 procent til 64,4 procent og samtidig var andelen af utilfredse forældre reduceret til 14,4 procent.

På Islev Skole er det især forældrenes tilfredshed med den faglige kvalitet, der har fået stort nøk opad.

Samlet set er andelen af forældre, der finder den faglige kvalitet tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende, steget med 16,2 procentpoint fra den første undersøgelse i 2017 efter den opfølgende undersøgelse i efteråret.

Besvarelsesprocenterne ligger dog fortsat i den

lave ende på begge skoler. På Islev Skole har 44,2 procent af forældrene deltaget, mens tallet kun er 29,7 procent på Tinderhøj Skole.