Debat: Naturen og DSB-værksted

Af Jørgen Pedersen, Myrupvej 29, Næstved

Om der skal ligge et 60 hektar stort industrielt anlæg i et naturskønt landskab er et byplanmæssigt spørgsmål. Derudover forventer vi alle sammen, at byplanlægningen skal varetage helhedens interesser.

I Aktivgruppen til bevarelse af landskabet ved Mogenstrup Ås mener vi ikke, at det der nu er ved at ske ved Åsen er i helhedens interesse. Et uberørt landskab på dette sted har stor og blivende værdi for os alle i Mogenstrup, Næstved og i hele Danmark. Som en god og stabil velfærd er afgørende for om de københavnske udflyttere bosætter sig i Næstved har også respekten for naturen og landskabet en stor betydning.

Og man må spørge om det nu også er i helhedens interesse, at vi har en så ekstrem høj grundværdi i København. Alene udbuddet af DSB's gamle værkstedsgrund i Valby til det driftige investormarked gør udflytningen til Næstved til en spekulativ gevinst. Taberen i det spil må ikke blive naturen og landskabet. Vi må opfordre byrådet til ikke at begå en fejltagelse, det ikke kan fortryde. Kære politikere; det er tiden at prøve noget nyt: stil markante betingelser - eller sig nej.