Natlukning af Usserød Kongevej og Ahornvej

Nu skal der plantes i de store plantekummer på vejstrækningen. Derfor spærres der af for al trafik

Natten mellem tirsdag 21. og onsdag 22. maj spærres Usserød Kongevej ved Kongevejscenteret for al biltrafik i begge retninger mellem klokken 22 og 06. Ligeledes vil Ahornvej være lukket ved Kongevejen.

Vejspærringen skyldes, at der nu skal plantes i de nye og store opsatte plantekummer på vejens midterheller. Af sikkerhedsmæssige årsager og for genere trafikken mindst muligt er plantearbejdet lagt i nattetimerne.

Det betyder, at trafikken omlægges ad Syrenvej-Ribisvej-Birkevej.

Fra Hørsholm Kommune oplyses det, at stoppestedet ved Syrenvej (Kongevejscenteret syd) flyttes til Ribisvej i nordgående retning. Tilhørende stoppested i sydgående retning ligger umiddelbart uden for det afspærrede område.

Busstoppestedet ved Hækkevej nedlægges i begge retninger. Der henvises til stoppestedet ved Bolbrovej.

Hvis du har behov for at komme til eller fra Ahornvej i bil i det pågældende tidsrum, skal du kontakte gartnerne, som arbejder på Usserød Kongevej.

"De vil hjælpe dig med at komme godt igennem afspærringerne. Påregn dog lidt ventetid," oplyser projektleder Johanne Leth Nielsen fra Hørsholm Kommune i en pressemeddelelse.