Byrådet opkræver mere skat end nødvendigt

Thomas von Jessen, gruppeformand (K), Solvænget 1, 2990 Nivå

Debatten om kommunens store kassebeholdning er i gang. Byrådet har tidligere vedtaget, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal ligge på 60 mio. kr. Den 30.11.2017 var kassebeholdningen på 220 mio. kr., og 30.11.2018 på 280 mio. kr., hvilket giver anledning til debat om, hvad beløbet over de 60 mio. skal bruges til. Pga. »serviceloftet« kan byrådet ikke bruge de mange ekstra penge på mere service. "Serviceloftet" er ganske rigtigt en "benlås", som regering og KL har pålagt os.

Det Konservative Folkeparti har tre ønsker, som vi kan realisere: 1) En fuldstændig fjernelse af dækningsafgiften, som efter vores opfattelse er en urimelig og konkurrenceforvridende »ekstrahusleje« som skader navnlig kommunens helt små virksomheder. 2) En sænkning af personskatten med 0,4% til landsgennemsnittet. En gennemsnits Fredensborg-familie vil så fx få midler til 2 flyverdragter og to par vinterstøvler til børnene. 3) Yderligere gældsafvikling, som betyder laver rentebyrde for byrådet.

Med den kassestigning vi så i 2018 på 60 mio. kr. kunne vi efter vores opfattelse godt lægge hele pakken tilbage i borgernes lommer uden kompenserende besparelser. Vi mener nemlig, at byrådet pt. opkræver for meget i skat. Byrådet skal opkræve den skat, der er nødvendig for at opretholde den service, byrådet selv har vedtaget. Hverken mere eller mindre.