DEBAT: Albertslund forskelsbehandler borgerne

I Danmark må man ikke diskriminere mennesker i forhold til køn, etnicitet eller religion, men i Albertslund Kommune må man åbenbart godt diskriminere borgerne i forhold til hvor de bor.

De borgere, der bor i gårdhuse i Albertslund Syd, skal betale ca. 50.000 kroner mere for en overdækket pergola end de der bor i gårdhusene i Vest, kun fordi Kommunen fastholder at borgerne i Vest godt selv må bestemme deres materialevalg og det må man ikke hvis man bor i et gårdhus i Syd.

For at sikre et tåleligt indeklima i gårdhusene er det nødvendigt at have f.eks. en overdækket pergola eller andet der skærmer vinduerne mod solen da det ellers bliver for varmt i boligen og ventilationen kan ikke magte opgaven.

Beboerne i gårdhusene i Syd står for at skulle beslutte om de har råd til en simpel renovering der ifølge fagfolk kan forventes at skulle renoveres igen om 5-10 år eller om de skal vælge en elementrenovering som er en dyrere løsning, så når de får en ekstra regning til en overdækket pergola på ca. 50. 000 kroner pr. bolig fordi Kommunen vil fastholde en negativ særbehandling virker det urimeligt.

Jeg vil derfor opfordre Albertslund Kommune til at behandle deres borgere ens og lade beboerne i 4 Syd selv bestemme hvilke materialer de vil bruge til overdækning af deres pergola.