Dejligt, når idé bliver til virkelighed

Charlotte Drue Aagaard, byrådsmedlem for Venstre i Frederikssund Kommune:

Efter sommerferien 2019 bliver, der ansat fire unge mennesker i fritidsjob på Omsorgscenteret Tolleruphøj i Frederikssund. De unge mennesker skal ikke udføre plejekrævende opgaver eller tage arbejdsopgaver fra vores dygtige faggrupper. Nej - de skal hygge og skabe samvær med beboerne. For eksempel igennem spil, gåture, højtlæsning mv.

I Frederikssund Kommune er vi, som i landets øvrige kommuner, udfordret på, at kunne rekruttere nye og dygtige medarbejdere til omsorgsarbejdet. Jeg ser derfor ansættelsen af unge i fritidsjob som en mulighed for at komme i kontakt med de unge, at vække deres interesse for de kommunale omsorgsjobs og at inspirere dem på sigt til at ville uddanne sig inden for pleje- og sundhedsområdet.

De unge vil igennem et fritidsjob i et omsorgscenter få mulighed for, at komme tæt på pleje- og omsorgsfagene, de vil kunne "se" og "mærke" hverdagen i et omsorgscenter og vil måske blive udfordret på eventuelle fordomme om omsorgsfagene.

I første omgang igangsættes indsatsen på Tolleruphøj, som har god erfaring med unge erhvervspraktikanter. Mit håb er, at det kan spredes ud på vores øvrige omsorgscentre fremadrettet.

De sidste møder mellem FOA og Frederikssund Kommune mangler at blive afholdt. Der skal laves en endelig jobbeskrivelse til de unge mennesker. Det glæder mig personligt, at det med min ide på den måde bliver muligt, og at vi kan kombinere og inspirere lokale unge mennesker med et fritidsjob og et muligt jobvalg fremadrettet.

Planen er, at stillingerne opslås til august i forbindelse med skolestart. Så de unge kan påbegynde jobbet pr. 1. september. Målgruppen vil være 15-17-årige og i første omgang til Tolleruphøj ansætte fire unge. Den ugentlige arbejdstid vil være på cirka fire timer og vil komme til at ligge i tidsrummet 14-19.