DEBAT: V rejser spørgsmål om forringet skiltning ved busstoppesteder

Af Anne Ehrenreich (V), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse og Regionsrådet for Hovedstaden:

Jørgen Harboe har i Ugebladet gjort opmærksom på den forringede skiltning af køreplanen ved busstoppesteder.

Som medlem af Region Hovedstadens trafikudvalg vil jeg rejse spørgsmålet på førstkommende møde i udvalget den 26. februar. Jeg vil også spørge ind til sagen på mødet i Hørsholm Kommunes Miljø- og planlægningsudvalg den 21. februar.