Politisk comeback: Hun er klar til at afløse Ole Stephensen

Konservative i Taastrupkredsen indstiller enstemmigt Merete Scheelsbeck som folketingskandidat

Valg Det kom som et chok for alle, da den kun 63-årige Ole Stephensen gik bort den 6. februar, kun 63 år gammel.

Den tidligere tv-vært, journalist og skuespiller var klar til at forsøge at komme i Folketinget, ved at føre valgkamp for Det Konservative Folkeparti i Taastrupkredsen. Men sådan skulle det ikke gå, og siden har partiet i kredsen haft travlt med at nå at finde en afløser inden valget, der skal komme senest til juni, bliver udskrevet.

Nu ligger det fast, hvem de to partiforeninger i kredsen, i Albertslund og Høje-Taastrup, peger på som afløser. Nemlig Merete Scheelsbeck, og dermed bliver der tale om et politisk comeback.

Merete Scheelsbeck var kandidat i kredsen før Ole Stephensen, og sidder for tiden i Folketinget, som suppleant og afløser for Rasmus Jarlov, efter denne blev udnævnt til erhvervsmininster.

"Det var særdeles trist og tragisk, at Ole gik alt for tidligt bort. Den triste nyhed efterlader os samtidig med en opgave, som vi skal løse", siger Kira Kruse Wilmarst, formand for den konservative vælgerforening i Albertslund.

"Et folketingsvalg er som bekendt meget nært forestående, og derfor skal vi have opstillet en ny folketingskandidat i Taastrupkredsen. Heldigvis har vores nuværende MF'er, Merete Scheelsbeck, tilkendegivet, at hun gerne vil opstille. De to vælgerforenings-bestyrelser i Taastrup og Albertslund indstiller derfor samstemmende, at Merete Scheelsbeck genopstilles som kredsens folketingskandidat."

Hun forklarer, at der nu indkaldes til generalforsamling i Taastrupkredsen lørdag den 2. marts klokken 10 på Blåkildegård i Taastrup.