Kemisk fabrik i grusgraven

Den 23. juni 1947 kunne det læses i Kalundborg Folkeblad, at der i løbet af kort tid påbegyndes en produktion af kemiske stoffer i den tidligere cementvarefabrik i grusgraven ved Hestehaven i Kalundborg.

Det var fabrikant Børge Bjøl, København, som af tømrermester Julius Jensen, Gisseløre, havde fået overladt den tidligere cementvarefabrik i Hestehaven, til opstart af en kemisk fabrik.

Bag det nye firma »Cidac Værket«, som er registreret hos politimester de Fine Thomsen i Kalundborg, stod - ud over fabrikant Børge Bjøl og tømrermester Julius Jensen - også fabrikant Hans Christian Sørensen fra Dansk Trækulsfabrik i Slaglille ved Sorø.

Fabrikant Børge Bjøl fortalte til avisen, at det var syntetiske råvarer, der var tale om, og en industri som der ikke fandtes magen til i Danmark. Man ville udnytte affaldsprodukter fra trækulsindustrien - produkter, som hidtil var gået til spilde, og som væsentlig indeholdt eddikesyre.

Før 2. verdenskrig kom mange kemiske artikler fra Tyskland, og udvindingen og udnyttelsen af eddikesyre ville kunne spare landet for 300.000 kroner om året i fremmed valuta.

I første omgang ville man på fabrikken samle sig om fremstilling af sæbeparfume og andre parfumer.

Fabrikant Børge Bjøl kunne endnu ikke sige, hvor mange medarbejdere, der blev brug for på fabrikken, men han regnede med at udbygge den, så det blev en stor virksomhed.

Niels A. Jensen

Kalundborg Lokalarkiv