Kommune bør afholde workshop om inddragelse

Debat

Vedr. forslag om afholdelse af workshop om borgerinddragelse

Lokalforeningsrådet (LFR), som repræsenterer lokalsamfund i Gribskov Kommune, har i en årrække fast afholdt møder med deltagelse af politikere og administration i Dialogforum for Lokalsamfund, men LFR er nu alene repræsenteret i Det Grønne Dialogforum og Dialogforum for kollektiv trafik.

For nylig har LFR dog også på eget initiativ afholdt et enkelt møde med deltagelse af borgmester Anders Gerner Frost, hvor medlemsforeningerne fik mulighed for at drøfte nogle af de sager, der optager borgerne lokalt.

LFR noterer sig, at borgerinddragelse og samskabelse står højt på det nuværende byråds dagsorden, men finder ikke, at rådets deltagelse i de eksisterende dialogfora alene i tilstrækkelig grad kan facilitere et dynamisk samarbejde og en øget borgerinddragelse.

LFR mener derfor, at der er behov for nytænkning og vil på denne baggrund foreslå, at kommunen afholder en workshop om mulige former for samarbejde og borgerinddragelse med deltagelse af LFR, alle byrådets politikere og kommunens administration. LFR foreslår endvidere, at workshoppen ledes af en professionel facilitator, der både formår at inspirere til kreativ idéskabelse og at sikre fastholdelsen af workshoppens resultater til videre brug for udformning af et nyt grundlag for et øget og udbytterigt samarbejde.

En workshop som den foreslåede vil efter vores opfattelse være det helt rigtige udgangspunkt for netop øget borgerinddragelse.

På vegne af Lokalforeningsrådet

Pernille Saabye Lütken, Villingerødvej 61, Dronningmølle

Jette Haugaard, Helsingevej 7, Helsinge