Historisk Forening er klar med ny redaktør og nyt program

Frederiksværkegnens Historiske Forenings har haft et 2018 med visse prøvelser bl.a. omkring udgivelse af bladet Prøven, men nu er man klar både med en ny redaktør for bladet og et omfangsrigt foredragsprogram for 2019 i stil med de tidligere år.

I december udkom en samlet udgave nr. 61/62 af Prøven, hvor formanden Henning Petersen redegør for vanskelighederne. Henning Petersen blev valgt som formand i foråret 2018 i stedet for Bent Petersen. Samtidig skulle der findes ny redaktør for bladet som afløser for Jørgen Tved. I første omgang var man i dialog med Jørgen Lassen, som imidlertid trak sig efter at man havde fået Prøven nr. 60 på gaden.

I stedet har man nu indgået en samarbejdsaftale med Industrimuseet Frederiks Værk, således at museumsleder Frank Allan Rasmussen er bladets redaktør og museet står for layout m.v.

»Man gør dog samtidig opmærksom på, at det var bestyrelsen meget magtpåliggende, at foreningen ikke mister sin identitet ved et tættere samarbejde med museet,« skriver formand Henning Petersen.

Frederiksværkegnens Historiske Forening indleder foredragsrækken i 2019 onsdag 16. januar, hvor det vil handle om metroudgravningerne i København. Det fortæller arkæolog Camilla Haarby Hansen om.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis Weekend.