DEBAT: Hvor skal folk bo?

Kim Jensen, næstformand i Konservativ vælgerforening.

BOLIGER Der en gammel dansk vise der hedder 'Under den Hvide bro', heri synger man "hvor skal vi bygge òg hvor skal vi bo". Denne sang symboliserer meget godt den uvished, som en miljø- og planudvalget her i kommunen står for, anført af formanden for udvalget, Anja Rosengreen fra SF.

Senest har udvalget nu besluttet at afvise et forslag om, at et område omkring Vinderød med muligheder for grundsalg af op til 150 nye byggegrunde ikke skal etableres, og at dette område ikke skal overgå fra landzone til byzone, da udvalget har taget en "en principiel stillingtagen" om, at der skal ske en byfortætning, før nye områder i åbent land skal tages i brug.

LÆS OGSÅ: NEJ TAK TIL BYGGERI...

Mit spørgsmål i denne sag er: Ønsker SF i det hele taget udvikle vores kommune både i forhold til bosætning af nye borgere og erhverv?

Partiet ønsker, at bosætningen sker ved en øget byfortætning, men senest har partiet stemt imod et projekt på Åsebro og samtidig stemte partiet imod et projekt på havnen i Hundested, så hvor er det egentlig at partiet ønsker at ny tilflyttere skal bo?

I min optik ville det være oplagt få omlagt en del af vores områder fra landzone til byzone, og få tiltrukket nye kapitalstærke borgere til vores kommune, dette også set i lyset af vi nu endelig ser ud at få løst en af vores længe ventet pendler udfordring omkring Kregmerundkørslen. Men også her ser det ud til at partiet sammen med Enhedslisten, ikke kan finde de store klap salver frem i forhold til ombygningen af Kregme rundkørslen.

De Konservative er tilhænger af at vi passer godt på vores natur og naturområder, og vi ønsker at udvikling sker i god forenelighed med naturen, men når dette er sagt skal vi også havde for øje at man godt kan udvikle en del nye boligområder uden at ødelægge naturen fuldstændigt, samlet set udgør bebyggede områder i hele Danmark kun omkring 10 %, og dette i sig selv er ikke noget mål at overskride men blot set i perspektiv.

Jeg håber meget snart at Miljø- og planudvalget vil udarbejde muligheder for etablering af nye erhvervsområder i vores kommune, kommunen mangler erhvervsjord og det er et presserende og et must, ikke kun for vores lokale erhvervsliv men også nødvendigt for at for at tiltrække nye erhvervsvirksomhed

Halsnæs Kommune har meget unikt at byde på, men vi har også vores udfordringer her, men lad os nu holde fast i, at vi ved yderligere bosætning af private og erhverv har muligheden for at gøre hverdagen bedre for vores borgere.