Pengene passer

Der er masser af meget store kommunalke projekter på vej med skoler, renoveringer, sundhedshuse, skøjtehal og letbane.

Så det er godt at have pengene på kontoen.

Det har Gladsaxe Kommune, og det er jo begrænset hvor hurtigt pengene må spenderes på grund af anlægsstoppet, der skal forhindre en overophedning af økonomien.

Gennemsnitslikviditeten kunne pr. 31.12.2018 opgøres til 1.320 millioner kroner.

Ved opgørelsen pr. 30.09.2018 forventedes den gennemsnitlige likviditet, at ville udgøre 1.314 millioner kroner ved udgangen af 2018, hvilket stort set svarer til den endelige opgørelse.

Kommunens likvide beholdning er i 2019 og frem til og med 2022 disponeret til finansieringen af blandt andet følgende anlægsprojekter: Etablering af gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler, udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet, opførelse af skøjtehal, etablering af sundhedshus på Fremtidsvej, istandsættelse af UCC Blaagaard, ombygning af rådhuset, om- og nybygning af bosteder på Kellersvej, renovering af Gladsaxe Skole, pulje til strategiske investeringer i kernevelfærd, renovering af de midlertidige pladser på Træningscenter Gladsaxe samt indskud i letbanen.

Hertil kommer en lang række mindre projekter. Derudover er der afsat penge til vedligehold af kommunens ejendomme og infrastruktur. Der henvises til bilag 2, som giver en oversigt over de vedtagne anlægsprojekter i budget 2019-2022. De samlede forventede videreførsler på anlæg fra regnskab 2018 til denne budgetperiode kan opgøres til 432,3 mio. kr.

Økonomisk Sekretariat følger nøje likviditetsforbruget for at sikre den bedst mulige formueforvaltning. Gladsaxe Kommunes overskydende likviditet er placeret i danske obligationer. Kommunens likviditet er opgjort som et gennemsnit over det sidste år. Gennemsnitslikviditeten opgøres netto, hvilket vil sige, at træk på kassekreditter modregnes i likviditeten. Den gennemsnitslige likviditet skal indberettes kvartalsvis til Økonomi- og Indenrigsministeriet.