Debat: Foragteligt forsøg på at omgå bevaring af Roskilde Højskole

Kort før nytår kunne man i DAGBLADET læse, at de seneste krumspring, hvad angår bestræbelserne på at opnå den mest lukrative version af et byggeprojekt på Roskilde Højskoles grund, er et forsøg på at få tilladelse til at nedrive bygningen og kompensere med en kopi af samme.

Ansvaret for bygningens forfald bærer i særdeleshed den forrige ejer PenSam, som lod bygningen ligge tom i 10 år, men på en flot andenplads kommer selvsamme ejer, som nu lader sin rådgiver mene, at bygningen er i så ringe stand, at den dårligt kan istandsættes, men bør genopstå som en helt ny bygning.

Tidl. kgl. bygningsinspektør, arkitekt Jens Bertelsen, konkluderede i forbindelse med en artikel om den forsømte højskolebygning i Politiken foråret 2016, at bygningen ikke var i så dårlig forfatning, at den ikke kunne renoveres med held.

Da PenSam solgte bygningen og grunden i 2017, havde man påbegyndt en renovering. De originale tagsten var taget ned, men bygningen var sikret mod yderligere forfald med stilladsoverdækning, som imidlertid straks blev fjernet af den nuværende ejer Thomas Gjørup og selskabet TAG Ejendomme A/S. Herefter lå bygningen længe uden tagsten, men blot med presenning over tagkonstruktionen.

Den »kopi«, som bygherrerådgiveren mener vil kompensere for en nedrivning, ville selvfølgelig ikke blive den gamle bygning til forveksling, men en dårlig, og på utallige afgørende måder afvigende, efterligning, som på ingen måde vil være en erstatning - uanset bygherrens forvisninger og falbelader. En bygnings autenticitet er yderst væsentlig. Andre afgørende faktorer er detaljerne, håndværket og materialerne. Murværket, som er opført i nøje udvalgte håndstrøgne sten tilsat islæt af overbrændte sten i mange nuancer, er et kapitel for sig og vil aldrig kunne erstattes af nye pæne teglsten af god kvalitet. Det bliver helt sikkert dyrt at renovere den vanrøgtede bygning, men det er altså prisen for at bygge på den attraktive grund, og det vidste den nye ejer også udmærket ved overtagelsen.

Roskilde Højskole er et smukt bygningsværk med en fantastisk historie og er tegnet af Ulrik Plesner, som i begyndelsen af 1900-tallet var en af landets førende arkitekter. Hvis Roskilde Kommune vil tages alvorligt som en kommune, der ikke lader hånt om kulturhistoriske værdier, lader man sig ikke forføre af ideen om en genopført kopi, men siger klart NEJ og slår én gang for alle fast, at højskolens istandsættelse ikke er til forhandling.

Viktoria Holst Eriksen

Helikonsvej 3

København