Borgerrådgiver har taget imod 55 borgere på de første seks måneder

Borgerrådgiverfunktionen i Ringsted Kommune har nu fungeret i godt seks måneder, og borgerrådgiver Katrine Jensen har lavet en halvårsstatus, som viser, at 55 borgere har fået hjælp indtil nu.

De 55 borgere, der har fået hjælp og vejledning til at komme videre med deres sag, svarer nogenlunde til det forventede antal henvendelser.

- Hovedparten af henvendelserne falder inden for borgerrådgiverens rammer, og jeg har derfor kunnet hjælpe størstedelen af de borgere, som benytter funktionen. Borgerne får hjælp til at komme i kontakt med kommunen eller får vejledning hos mig om deres muligheder. Jeg kan høre på tilbagemeldingerne fra borgerne, at de er tilfredse med, at funktionen nu også er i Ringsted Kommune, siger Katrine Jensen i en pressemeddelelse.

Da byrådet behandlede halvårsrapporten på seneste møde, var der udbredt tilfredshed med ordningen.

- Det har desværre vist sig, at der er et behov for dit arbejde. Det bedste ville i min optik være, hvis du var arbejdsløs, men stor cadeau for dit arbejde indtil nu. Vi er glade for din indsats, sagde Per Nørhave (DF) henvendt til Katrine Jensen, som selv var til stede under byrådets behandling af årsrapporten.

Viceborgmesteren tilføjede, at han især har hæftet sig ved de mange klager over udbetaling Danmark.

- Det er ikke godt nok, og det må vi se, om vi kan være med til at få forbedret, sagde Per Nørhave.

Også Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten roste borgerrådgiverens foreløbige bedrifter.

- Det er godt, at vi får de her tilbagemeldinger, så vi lettere kan følge rådgiverens arbejdsopgaver. Det er en fin rapport. Den er overskueligt sat op, og det virker til, at du har en god dialog med vores forskellige centre. Jeg tror desværre ikke, at det er borgerrådgiveren, der skal få styr på udbetaling Danmark. Det er vidst en umulig opgave, mente Socialdemokratiets Mette Ahm-Petersen.

- Denne rapport vidner om, at borgerrådgiveren er kommet godt fra start. Jeg glæder mig til din etårs evaluering for at se nye skridt i dit arbejde, sagde Britta Nielsen (SF) og Enhedslistens Henrik Kjær fulgte op:

- Det har vist sig, at det var en god ide, at vi fik en borgerrådgiver. Jeg håber, at borgerrådgiverens arbejde kan hjælpe administrationen med at give en bedre service til borgerne.

Borgerrådgiverfunktionen er også blevet godt modtaget af medarbejderne i kommunen.

- Jeg er blevet mødt med åbenhed og en lyst til at gøre det bedre, hvor vi kan. Det er meget tillidsvækkende for et godt og konstruktivt samarbejde, siger Katrine Jensen.

Borgerrådgiveren kan medvirke til at sikre, at borgere føler sig hørt i sager, hvor de ikke har fundet kommunens sagsbehandling tilfredsstillende. Borgerrådgiveren kan ikke tage stilling til, om en borger for eksempel har ret til en bestemt ydelse eller vurdere det faglige indhold i en afgørelse, men Katrine Jensen kan undersøge, om borgeren har fået en korrekt behandling. Borgerrådgiveren er uvildig og uafhængig af kommunens administration.

Alle borgere i Ringsted Kommune kan kontakte borgerrådgiveren. Det er et gratis tilbud. Borgere i andre kommuner er også velkomne til at kontakte borgerrådgiveren, hvis henvendelsen vedrører sager fra Ringsted Kommune.