Nyt forslag om Kattegat-forbindelse

»Hvis man undersøger en linjeføring mellem Sjællands Odde og Glatved på Djursland med en kombineret lavbro og en tunnel med tog, opnår man en række fordele; på Sjælland er der allerede god motorvej til Holbæk og motortrafikvej til Vig«.

Jakob Friis Sørensen, shippingmand, der arbejder med logistik og transport, og med bopæl i Jakarta i Indonesien, har i JyllandsPosten.dk fremsat forslag om at flytte linjeføring af en Kattegatforbindelse fra Kalundborg (Røsnæs) til Odden mod Djursland. Han fortsætter:

- På det sidste stykke på landevej 21 er fastboende og sommerhusejere på Odden i dag plaget af færgetræk fra Molslinjen, som man kunne undgå med en ny motorvej til spidsen af Odden, hvor der i dag ligger et militært område.

Har man tænkt på, skriver han, at al trafik fra Sjælland, som skal syd for Horsens, stadig vil tage Storebælt? spørger han og påpeger, at en ny Kattegat-forbindelse bør tilgodese tre formål:

1: Afkorte rejsetiden mellem Aarhus og København.

2: Tilgodese og afkorte rejsetiden til og fra hovedstaden fra Nordjylland.

3: Forbedre togdriften - ikke likvidere lang-distancetog i Danmark.

»Det lyder som om linjeføringen over Samsø fra Kalundborg til lige nord for Hou er fastlagt. Det har en del beklagelige følger«, skriver Jakob Friis Sørensen, der peger på, at »dels skal der bygges 24 km ny motorvej til Hørning, hvor man så kobler E45 på. Strækningen Horsens-Skanderborg-Aarhus er som bekendt et mareridt af uheld og køer på samme niveau som ved Køge, hvor man har udvidet motorvejen i årevis uden at få trafikken afviklet. Dels er det synd at afvikle Samsø som ø, og ligeledes er der på Sjælland-siden bekymringer for naturen«.

Friis Sørensen konkluderer: - Jeg vil mene, at al trafik fra og til Nordjylland og hovedstaden får flere timer kortere rejsetid, og for Aarhus er den cirka den samme som over Samsø. Det vil sikkert kun være Kalundborgs og Horsens' borgmestre, som vil være imod en Kattegat-forbindelse fra Odden til Djursland.

Blandt de medlemmer af foreningen Nej til Motorvej på Røsnæs, der har kommenteret forslaget, er meningerne delte. Hans Houmøller mener, at der er tale om »spændende overvejelser, som på bedste vis imødegår regeringens katastrofale planer om at lægge natur på Røsnæs og Samsø øde«. Jørgen Mark Pedersen henviser til Niras-rapporten fra 2008, som også pegede på den foreslåede linjeføring: - Men det var vist mest for at vise, hvor meget dyrere og måske også langsommere, den ville være.

En tredje kommentar leverer Jette Vogelius, som kort og godt er af den opfattelse, at en forbindelse fra Odden til Djursland er en god ide.

Den opfattelse deles bestemt ikke af Christopher Munthe Morgenstierne:

»En rædsom idé. Ny motorvej gennem Odsherred forbi alle de boliger og sommerhuse, artiklen nævner. Ny jernbane-ditto. Nye motorveje på Djursland fra kysten til Randers og til Løgten. Ny jernbane fra Glatved til Århus (man kan ikke køre lyntog oven i en letbane) og totalfornyelse af den nedlagte til Randers. Mange, mange kilometer, mange, mange milliarder. Og værst af alt, Odden er ikke "et militæranlæg", men et naturområde og rekreativt område. Odsherred har flest sommerhuse i Danmark«.