Skoleleder beskylder forældre for datamisbrug

Lederen af Rungsted private Realskole har indgivet anmeldelse til Datatilsynet efter seks forældre har udsendt mail til alle forældre om begæring til ekstraordinær generalforsamling. Det har tilspidset situationen på den kriseramte skole

Misbrug af persondata og brud på persondatasikkerheden. Det er, hvad seks forældre på Rungsted private Realskole er blevet beskyldt for af skolens ledelse efter de i december mailede et brev rundt til de knap 1.000 andre forældre, hvori de opfordrede til at skrive under på en begæring om ekstraordinær generalforsamling.

Mailen blev udsendt i forbindelse med det afholdte informationsmøde på skolen 10. december efter Ugebladet havde bragt en række artikler om skolens krise med lærerflugt, splittelse i både lærer- og forældregruppe og kritik af skolebestyrelsen.

Beskyldningerne mod de seks forældre går på, at mailadresser uretmæssigt skulle være trukket ud eller hacket fra skolens it-systemer.

Dette fremgår af et forældrebrev, som skoleleder på RpR Lotte Ostenfeld sendte ud på intranet torsdag 13. december. Heraf fremgår det, at sagen er anmeldt til Datatilsynet.

"Vi er forpligtet til at behandle sagen som et brud på skolens persondatasikkerhed efter persondatalovgivningen. Det tager vi derfor meget alvorligt," skriver Lotte Ostenfeld.

I endnu en forældrebesked på skolens intra uddyber RpR-skolelederen dagen efter, at den officielle meddelelse skal ses i lyset af de nye EU-regler om GDPR (General Data Protection Regulation), som pålægger skolen at reagere og informere indenfor tre døgn efter mistanke om datamisbrug.

Læs også: DEBAT: Skolebestyrelse og ny skoleleder er uegnet til deres opgaver

Ingen af de berørte seks forældre har ønsket at tale med Ugebladet om sagen, men i en mail, der er udsendt til alle de forældre, der foreløbig har skrevet under på førnævnte begæring om ekstraordinær generalforsamling, afvises det påståede brud på skolens datasikkerhed.

"Der er naturligvis ingen forældre, der har hacket skolens IT-system eller overtrådt persondatalovgivningen. Mail-adresserne er indsamlet fra forældreintra, hvor oplysningerne er frit tilgængelige og fra forskellige forældre til børn på RpR," fremgår det af mailen, der blandt andre er underskrevet af fire af forældrene.

I mailen oplyses det, at de seks forældre fra skolen er blevet oplyst om, at skolen er nødt til at se på om sagen eventuelt skal overlades til politiet i forhold til straffelovens bestemmelser om datahæleri og meddelselseshemmelighed.

"Det siger sig selv, at det opleves som voldsomt krænkende for de pågældende forældre at blive udsat for sådanne ubegrundede anklager og trusler om politianmeldelse på grund af en email til forældrekredsen med en information, som vedrører alle på skolen," meddeles det videre i forældremailen.

I lyset af de alvorlige beskyldninger har de seks forældre ifølge før omtalte mail, hyret en advokat, og før jul blev de fra skolens advokat lovet et dementi og en beklagelse for de fremsatte beskyldninger.

Ingen af delene var ifølge Ugebladets oplysninger afgivet ved avisens deadline mandag 7. januar.

Det har ikke været muligt for Ugebladet at få en kommentar til sagen fra skoleleder på Rungsted private Realskole, Lotte Ostenfeld, ligesom de berørte forældre har afvist at tale med avisen.