Minister: Hospital har fortsat rolle at spille

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) gæstede torsdag det lukningsdømte hospital i Frederikssund. Og uden at love at ville love livreddende førstehjælp kunne hun dog sagtens se hospitalet udfylde en sygehus-opgave også i fremtiden

CT-scanninger, blodprøver, ambulant kemo-behandling og røntgen.

Det er nogle af de funktioner, det lokale hospital i Frederikssund fremover kan komme til at indeholde, hvis det står til sundhedsminister Ellen Trane Nørby, konstaterede hun efter et besøg på hospitalet torsdag eftermiddag.

Her blev hun og partifællen Hans Andersen vist rundt på sygehuset og talte med personale fra den såkaldte røntgen-drop in og neurorehabiliteringsafdelingen, hvor man varetager genoptræningen af hjerneskadede patienter.

I forvejen har Region Hovedstaden åbnet en dør på klem for, at befolkningsudviklingen og -sammensætningen kan ændre beslutningen om at lukke hospitalet, da der er kapacitetsproblemer på det kommende supersygehus i Hillerød.

Det kan betyde, at den kommende hospitalsplan kommer til at operere med nye sengepladser i Frederikssund.

Og i regeringens udspil til en sundhedsreform, indgår det lokale hospital da også som en sygehus-funktion fremadrettet.

Ministeren ville dog ikke forholde sig til behovet for sengepladser:

"Men vi lægger op til et andet billede, end den centralisering, der er planlagt. I dag har man nogle muligheder, som man ikke kunne forestille sig for få år siden, for at få sundhedsvæsenet helt ud til borgerne. Nogle ting helt ud i hjemmet, og andre ikke-akutte eller komplicerede opgaver kan med fordel placeres tæt på borgerne i et tæt samspil mellem de nuværende regionale og kommunale funktioner. Eventuelt i samarbejde flere kommuner imellem," sagde Ellen Trane Nørby i kølvandet på rundvisningen.

Dermed ligger hun på linie med partifællen Hans Andersen, der forud for rundvisningen havde tilkendegivet, at netop nogle af de ukomplicerede arbejdsopgaver kan placeres i Frederikssund. Både for at tage presset af det kommende supersygehus og for at få flere funktioner tæt på borgerne:

"Man har jo faciliteterne til det, så det vil være oplagt, at der er kommuner, der går sammen om at åf løst nogle opgaver her, ligesom det vil være oplagt at placere et kommunalt sundhedshus med praktiserende læger og andre faggrupper indenfor sundhedsvæsenet her," konstaterer han.